Sortiment

Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 250x100x4

Norma: ČSN EN 10219-2
Výška profilu H 250 mm
Šířka profilu B 100 mm
Tloušťka profilu T 4,0 mm
Hmotnost M 20,52 kg/m
Plocha průřezu A 26,95 cm2
Kvadratický moment průřezu Iyy 2091,66 cm4
Kvadratický moment průřezu Izz 502,99 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu iyy 8,81 cm
Poloměr kvadratického momentu průřezu izz 4,32 cm
Pružný modul průřezu Welyy 167,33 cm3
Pružný modul průřezu Welzz 100,60 cm3
Plastický modul průřezu Wplyy 210,41 cm3
Plastický modul průřezu Wplzz 110,90 cm3
Polární moment průřezu It 1322,52 cm4
Polární modul průřezu Ct 178,68 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,686 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t   47,27 m
Mezní úchylka H   ±0,6 % mm
Mezní úchylka B   ±0,8 %
Mezní úchylka T   ±10 %
Vydutost strany x1 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Vypuklost strany x2 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Kolmost stran   90° ±1°
Tvar vnějšího zaoblení C1, C2 1,6T až 2,4T
Zkroucení V 2 mm plus 0,5 mm/m délky
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky   max. 3 mm/m

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 5M1866T
Značka oceli / materiál S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10219-1
Minimální množství 123,120 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.