Sortiment

Materiálové normy

(PbSn6Sb14CuAs) dle ČSN 42 3721 Slitina olova na odlitky pro jmenovitý účel (olověná kompozice - ASMIT). Odolnost proti opotřebení: výborná odolnost proti zadírání při použití ocelové hřídele, výborná přizpůsobivost a jímavost tvrdých částic. Obrobitelnost: dobrá. Korozivzdornost: ve styku s olejem dobrá. Slévatelnost: velmi dobrá. Únavová pevnost: nízká. Použití: výstelky pouzder, pánví a kluzných ploch parních a vodních turbin, turbokompresorů a jiných součástí s max. dovolenou provozní teplotou 100 °C a obvodovou rychlostí 7 m.s-1, tenkostěnné výstelky se používají v automobilovém průmyslu, tlustostěnná pouzdra u železničních vagónů. Materiál je vhodný pro: polotovary - housky.
(SnSb10Cu3Ni) dle ČSN 42 3753 Slitina cínu k odlévání pro jmenovitý účel (cínová kompozice - STANIT). Odolnost proti opotřebení: výborná odolnost proti zadírání při použití ocelové hřídele, výborná přizpůsobivost a jímavost tvrdých částic. Korozivzdornost: ve styku s olejem velmi dobrá do provozní teploty 110 °C. Únavová pevnost: nízká. Použití: Pro výstelky pánví a pouzder kluzných ložisek. Diagram max. zatížení je do obvodové rychlosti hřídele 3 m.s-1 velmi blízký diagramu slitiny podle ČSN 42 3721, ale při vyšších rychlostech je dovolené zatížení asi o 4 MPa nižší. Materiál je vhodný pro: polotovary - housky.
1.1730 (C45U) dle EN ISO 4957 Ocel nástrojová. Nelegovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena i za tepla. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí, pro různé druhy nožů, kladiva, sekery, nůžky, sekáče, šroubořezy, řezy a lisovadla.
1.2311 (40CrMnMo7) dle BÖHLER M201 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena i za tepla. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí. Pro práci za studena: na vstřikovací formy složitých tvarů na plasty (především s ohledem na deformace při kalení), určené pro výrobu nábytkových sedaček, přepravek lahví a vajíček nebo plastových van. Pro práci za tepla: ohřívané pláště a mezipouzdra recipientů při protlačování tyčových profilů a trubek z kovů, upínače, držáky matric a matricových vložek.
1.2343 (X37CrMoV5-1) dle EN ISO 4957 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za tepla. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí, na formy pro tlakové lití lehkých kovů, válce a písty pro lisy se studenou komorou, nástroje na protlačování atd.
1.2379 (X153CrVMo12-1) dle EN ISO 4957 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena - pro účely použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí, na řezy odolné proti lomu, závitové čelisti, závitové válce, nože nůžek.
1.2714 (55NiCrMoV7) dle EN ISO 4957 Ocel legovaná, nástrojová, ušlechtilá. Vhodná pro práci za tepla, pro polotovary - tyče tvářené. Pro účely použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C.Pro lisovací díly, matrice, průtlačníky a razníky pro průtlačné lisy, také pro menší zápustky s pevností 1270 - 1370 MPa.
1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4) dle BÖHLER M238 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena - pro účely použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí, na všechny druhy forem pro zpracování plastických hmot.
1.2842 (90MnCrV8) dle EN ISO 4957 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena - pro účely použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C. Na nástroje pro stříhání a ražení, malé nože nůžek, závitové kroužky (očka) a závitové čelisti, hřebínkové nože, výstružníky, měřidla, formy pro zpracování plastů a pryže.
1.4021 (X20Cr13) dle EN 10088-3 Ocel korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, chromová, martenzitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: předvýrobky, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, konstrukční součásti s vyšší pevností jako jsou osy, hřídele, součásti čerpadel, pístní čepy, ventilové kužele, jehly trysek, lodní šrouby. Vhodná ke svařování elektrickým obloukem a metodami pod ochrannou atmosférou. Další vlastnosti: ocel je magnetovatelná. Konečný stav dodávky:tvářený za tepla (povrch je okujen), označení +1C
tvářený za tepla (povrch je zbaven okují, není bez povrchových vad - vtisky po strojním zpracování), tepelně zpracovaný, nahrubo opracovaný, označení +1X (broušený / loupaný)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2H (povrch je hladký a lesklý)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2H (povrch je hladký a lesklý)
zušlechtěný, označení +QT (kaleno a popouštěno)
1.4301 (X5CrNi18-10) dle DIN 17440 / 17457 / 10088-2 a 10088-3 Ocel korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: předvýrobky, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče. Přístroje v potravinářském průmyslu, zvláště pro své vlastnosti - svařitelnost, leštitelnost, hlubokotažnost, odolnost proti opotřebení. Vhodná ke svařování všemi obvyklými postupy. Je nemagnetovatelná. Konečný stav dodávky:
zpracovaný (tvářený) za tepla, označení +1D (mořeno)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2B (loupáno a mechanicky hlazeno)
zpracovaný (tažený) za studena, označení +2D (mořeno)
speciální způsob dokončení povrchu (broušení), označení +2G
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2H (povrch je hladký a lesklý)
válcováno za studena a leskle žáháno, označení +2R (povrch je hladký, lesklý, reflexní)
zpracovaný (tvářený) za tepla, označení +1X (loupáno nebo nahrubo soustruženo)
válcovaný za studena, speciální úprava povrchu - kartáčované nebo matově leštěné, označení +2J
1.4305 (X8CrNiS18-9) dle EN 10088-3 Ocel Cr-Ni-S korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: předvýrobky, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, rotující součásti v potravinářském a mlékárenském průmyslu, ve výrobě barev, olejů, mýdel, papíru a textilu. Není vhodná ke svařování. Další vlastnosti: je nemagnetovatelná. Konečný stav dodávky:zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2B (loupáno a mechanicky hlazeno)
zpracovaný (tažený) za studena, označení +2D (mořeno)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2H (povrch je hladký a lesklý)
zpracovaný (tvářený) za tepla, označení +1X (loupáno nebo nahrubo soustruženo)
1.4307 (X2CrNi18-9) dle EN 10088-2 Ocel Cr-Ni korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: tenké a tlusté plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, ploché výrobky, volné výkovky pro všeobecné použití, na upevňovací části pro zvýšené a/nebo snížené teploty. Na tlakové nádoby z korozivzdorné oceli. Je odolná vůči mezikrystalové korozi v dodávaném stavu a po zcitlivění. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi obvyklými způsoby. Další vlastnosti: ocel je nemagnetovatelná.
Konečný stav dodávky:
válcováno za tepla, tepelně zpracováno, mořeno, označení +1D (povrch je bez okují, není tak hladký jako u 2D nebo 2B)
válcováno za studena, tepelně zpracováno, mořeno, za studena doválcováno, označení +2B (nejběžnější konečná úprava povrchu, hladší než 2D, zajišťuje hladkost a rovnost, dobrá odolnost proti korozi)
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) dle DIN 17440 Ocel Cr-Ni-Mo korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, ploché výrobky a výkovky na tlakové nádoby, volné výkovky pro všeobecné použití, tyče, dráty tažené a válcované, dráty na pružiny a pro výrobu lan, tvarová ocel, lesklé výrobky, trubky a tvarovky pro dopravu kapalin. Na části přístrojů a zařízení v chemickém průmyslu, při výrobě celulózy, barev, olejů, mýdel a textilu, dále pak v mlékárnách a v pivovarech. Odolnost mezikrystalové korozi v dodávaném stavu: ano, po zcitlivění: ne. Další vlastnosti: ocel je nemagnetovatelná.
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) dle EN 10088-2 Ocel Cr-Ni-Mo korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: tenké a tlusté plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, ploché výrobky a výkovky na tlakové nádoby, volné výkovky pro všeobecné použití, na upevňovací části pro zvýšené a/nebo snížené teploty, tyče na tlakové nádoby, tažené dráty, pásy za studena válcované na tlakové nádoby, svařované a bezešvé trubky pro všeobecné požadavky. Na části přístrojů a zařízení v chemickém průmyslu, při výrobě celulózy, barev, olejů, mýdel a textilu, dále pak v mlékárnách a v pivovarech. Je odolná mezikrystalové korozi v dodávaném stavu a po zcitlivění. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi obvyklými způsoby. Další vlastnosti: ocel je nemagnetovatelná. Konečný stav dodávky:
válcováno za studena, leskle žíháno (je možno doválcovat), povrch je hladký a lesklý, reflexní (hladší a lesklejší než 2B), označení +2R.
1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) dle EN 10088-2 Legovaná, ušlechtilá, austenitická, Cr-Ni-Mo, ocel. Běžná korozivzdorná ocel, pro všeobecné použití. Pro: ploché výrobky, válcované tyče a výkovky pro tlakové nádoby
volné výkovky, tažené dráty, svařované a bezešvé trubky pro všeobecné požadavky, svařované trubky pro zvláštní požadavky. Ocel odolává proti mezikrystalové korozi v dodávané stavu i po zcitlivění. Svařitelnost: ocel je svařitelná všemi obvyklými postupy, kromě svařování plamenem. Používá se pro svařované části se zvýšenou chemickou odolností ve výrobě celulózy, buničité vlny, textilu a umělého hedvábí. Ocel není magnetovatelná.
Konečný stav dodávky:
válcováno za studena, tepelně zpracováno, mořeno, za studena doválcováno, hladší než 2D (2D = povrch hladký), označení +2B.
1.4541 (X6CrNiTi18-10) dle DIN 17457 / EN 10088-2 / EN 10083-3 / EN 10028-7 Ocel Cr-Ni-Ti korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: předvýrobky, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, součásti a přístroje v potravinářském průmyslu, ve výrobě filmů a na předměty do domácnosti. Vhodná ke svařování všemi obvyklými postupy. Je nemagnetovatelná. Konečný stav dodávky:zpracovaný (tvářený) za tepla, označení +1X (loupáno nebo nahrubo soustruženo)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2B (mořeno, za studena doválcováno)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2D (mořeno, za studena taženo)
zpracovaný (tvářený) za studena, označení +2H (povrch je hladký a lesklý)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle EN 10088-2 a 10088-3 a DIN 17457 Ocel Cr-Ni-Mo-Ti korozivzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, běžná. Pro všeobecné použití - například: plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, přístroje a součásti v chemickém a textilním průmyslu, při výrobě barev, celulózy, filmů a gumy. Odolává mezikrystalové korozi v dodávaném stavu i ve stavu po zcitlivění. Vhodná ke svařování všemi běžně používanými postupy. Je nemagnetovatelná.
Konečný stav dodávky:
+2B zpracovaný (tvářený) za studena, (mořeno, doválcováno nebo loupáno a mechanicky hlazeno),
+2H zpracovaný (tvářený) za studena, (povrch je hladký a lesklý),
+1X zpracovaný (tvářený) za tepla, (loupáno nebo nahrubo soustruženo),
+1D válcovaný za tepla, tepelně zpracovaný, mořený (povrch je bez okují).
1.4828 (X15CrNiSi20-12) dle EN 10095 Ocel žáruvzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická. Na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost horkým plynům a spalinám nad 550 °C, vhodná ke tváření za tepla i studena. Předvýrobky, plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče. Odolnost proti oxidačním procesům za zvýšených teplot na vzduchu do 1000 °C, v oxidujícím prostředí s obsahem síry - střední, v redukčním prostředí s obsahem síry - malá, v prostředí bohatém na dusík s nízkým obsahem O2 - vysoká, v nauhličujícím prostředí - malá (při teplotách nad 900 °C). Svařitelnost - svařitelná všemi postupy. Další vlastnosti: ocel je nemagnetická (slabě magnetická, pokud je tvářena za studena). Na součásti určené pro zvýšené mechanické namáhání: plechy, nosné části a trubky ve stavbě pecí a přístrojů, předehříváky vzduchu, přípravky pro žíhání, cementaci a kalení. Konečný stav dodávky:
+1D válcováno za tepla, tepelně zpracováno, mořeno (povrch bez okují),
+2B válcováno za studena, tepelně zpracováno, mořeno, za studena převálcováno, (povrch hladší než 2D).
1.4833 (X12CrNi 23-13) dle EN 10095 Ocel žáruvzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická, speciální. Na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost horkým plynům a spalinám nad 550 °C, na žáruvzdorné válcované a kované oceli. Předvýrobky, plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče. Použití - na ohříváky vzduchu do 1000 °C. Ocel je vhodná ke tváření za tepla i za studena. Svařitelnost: svařitelná všemi postupy svařování. Ostatní vlastnosti: ocel je nemagnetická (slabě magnetická pokud je tvářena za studena).
Konečný stav dodávky - pro plechy a pásy:
válcováno za tepla, tepelně zpracováno, mořeno, povrch je bez okují, označení +1D (méně hladký než u 2D, 2B).
1.4845 (X8CrNi25-21) dle EN 10095 Ocel žáruvzdorná. Legovaná ušlechtilá ocel, austenitická. Na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost horkým plynům a spalinám. Předvýrobky, plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, součásti pro průmyslové pece, parní kotle a ropná zařízení, ochranné trubky termočlánků. Odolnost proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 1050 °C, v oxidujícím prostředí s obsahem síry - střední, v redukčním prostředí s obsahem síry - malá, v prostředí bohatém na dusík s nízkým obsahem O2 - vysoká, v nauhličujícím prostředí - velmi malá. Svařitelnost - svařitelná všemi postupy. Další vlastnosti: ocel je nemagnetická (slabě magnetická, pokud je tvářena za studena). Konečný stav dodávky:
+1C zpracovaný (tvářený) za tepla, (povrch okujený),
+1X tvářeno za tepla, tepelně zpracováno, mechanicky hrubě opracováno, (loupáno nebo hrubě soustruženo), povrch kovově lesklý,
+1D válcováno za tepla, tepelně zpracováno, mořeno, (povrch bez okují),
+2B válcováno za studena, tepelně zpracováno, mořeno, za studena převálcováno, (povrch hladší než 2D).
1.7220 (34CrMo4) dle EN 10083-1+A1 Ocel Cr-Mo k zušlechťování. Legovaná ušlechtilá ocel. Pro předvýrobky - výkovky, bezešvé trubky, oceli k zušlechťování a za studena tažené oceli k zušlechťování. Na předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty a širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Strojní součásti s vysokou houževnatostí v automobilové a leteckém průmyslu, např. klikové hřídele, osy, pastorkové hřídele, bandáže.
10 000 Neušlechtilá ocel, používaná ve stavu tepelně nezpracovaném. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary.
10 004 Neušlechtilá ocel. Obvyklá jakost na součásti, které se nedimenzují podle výpočtu z pevnostních hodnot a nemají nosné svary. Svařitelnost dobrá.
10 216 Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost dobrá.
10 338 Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost obtížná.
10 370 Neušlechtilá ocel, obvyklých jakostí. Vhodná na konstrukce a součásti bez nosných svarů ke všeobecnému použití. Svařitelnost dobrá.
10 425 Ocel pro výztuž betonových konstrukcí. Svařitelnost zaručená.
10 500 Ocel dobře tvárná za tepla, obtížně za studena. Na kolejnice pro důlní a polní dráhy. Svařitelnost obtížná.
10 650 (VN 41 0650) Ocel pro železnice a jmenovité použití. Vhodná pro výrobu jeřábových a důlních kolejnic. Svařitelnost obtížná.
10 750 Ocel na kolejnice (jeřábové, žlábkové, důlní a polní).
10S20 (1.0721) dle EN 10087 Nelegovaná jakostní ocel, automatová s minimálním obsahem síry 0,1 %, k cementování. Pro předvýrobky, tyče a dráty válcované za tepla. Použití pro automobilový průmysl a stavbu přístrojů.
11 109 Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná a drsnost ploch po obrobení je dobrá. Výrobky válcované za tepla se používají pouze k tažení za studena nebo ve šroubárnách k výrobě spojovacích součástí.
11 110 Ocel automatová. Ocel je velmi dobře obrobitelná, vhodná pro tyče tažené za studena na součásti vyráběné na rychlořezných automatech (šrouby, matice).
11 140 Ocel automatová. Ocel je vhodná na součásti staticky namáhané, vyráběné na automatech, s požadavkem zvlášť zvýšené obrobitelnosti, jako spojky, pouzdra, čepy, zátky, kolíky apod.
11 300 Ocel nelegovaná, obvyklých jakostí. Vhodná pro tváření za studena, zejména na lisování a hluboké tažení. Na náročné výlisky, plechy, tlusté plechy a dráty za tepla válcované, pásy a pruhy za studena válcované, hřebíky. Odolnost proti korozi běžná. Svařitelnost zaručená, pro tlusté plechy nad 13 mm zaručená podmíněná.
11 301 Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k hlubokému tažení, lakování, pokovování, potisku a smaltování - jen u neuklidněné oceli. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
11 305 Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k zvlášť hlubokému tažení, odolná proti stárnutí. Na lakování, pokovování, potisku, smaltování. Svařitelnost zaručená.
11 320 Ocel nelegovaná, uhlíková. Vhodná k tažení a tváření za studena, k mírnému nebo hlubokému tažení, tvárná za studena i za tepla, k objemovému tváření, vhodná pro žárové pokovování a smaltování, profily L,U, Z C, uzavřené: čtvercové, obdélníkové, L a T. Svařitelnost dobrá až zaručená všemi postupy v závislosti na druhu polotovaru.
11 321 Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k středně hlubokému tažení, lakování, pokovování v tavenině, potisku a smaltování - jen u neuklidněné oceli. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
11 343 Neušlechtilá konstrukční ocel. Vhodná na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, tavně svařované namáhané staticky, popř. i mírně dynamicky. Drobné lisované výrobky jako přezky, stavební a nábytkové kování, přídržky, pravítka, žaluzie apod. Různé tvářené a svařované součásti, vložky, třmeny, rozpěrky, závlačky, oka, páky, rukojeti, čepy, svorníky, držáky apod. Trubky pro všeobecné účely. Vhodná ke svařování.
11 353 Ocel jednoúčelová k výrobě bezešvých trubek, vhodná na trubkové konstrukce staticky namáhaných součástí (i svařované), potrubí pro vedení oleje, nafty, vody, páry, vzduchu, plynu, na spojovací součásti potrubí apod. Svařitelnost zaručená v závislosti na tloušťce polotovaru.
11 366 Ocel nízkouhlíková, neušlechtilá, nelegovaná, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro svařované součásti vyrobené z plechů a výkovků, pro tepelná energetická zařízení a na tlakové nádoby. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu, tloušťce, příp. průměru polotovaru).
11 369 Ocel uklidněná jemnozrnná konstrukční s předepsanou závaznou vrubovou houževnatostí pří nízkých teplotách do mínus 50 °C. Na tlusté plechy za tepla válcované, trubky bezešvé tvářené za tepla, přesné bezešvé trubky tvářené za studena a na výkovky. Vhodná pro zařízení pracující za nízkých teplot v pružně tvárném stavu, na tlakové nádoby, svařované konstrukce. Svařitelnost: zaručená při tloušťkách do 25 mm, nad 25 mm je svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na 150 - 200 °C).
11 373 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, i tavně svařované, namáhané staticky i mírně dynamicky. Vtokové objekty vodních turbín, výtoky, hradidlové tabule, stavidla, méně namáhaná svařovaná potrubí a odbočnice, jezové konstrukce. Dna plochá, klenutá a lemovaná, vysokotlaká. Vhodná ke svařování.
11 375 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů středních tlouštěk tavně svařované, namáhané staticky i dynamicky. Součásti vyráběné z plechů, podélně svařovaných dutých profilů a součásti kované pro tepelná energetická zařízení a tlakové nádoby pracující s omezeným přetlakem a teplotou do 300 °C. Vtokové objekty vodních turbín, spirální skříně vodních turbín, vrata plavidlových komor, klapky uzávěrů, svařované kulové uzávěry apod. Spojky a podvozky vagónů.
11 378 Ocel nelegovaná, jakostní, jemnozrnná, konstrukční. Pro tenké plechy vhodné k lisování. Na svařované mostní a jeřábové konstrukce, strojní součásti, součásti tepelných energetických zařízení a tlakových nádob s omezeným přetlakem a do teploty 300 °C. Svařitelnost zaručená.
11 416 Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená.
11 425 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklých jakostí. Vhodná na svařované konstrukce, výkovky a výlisky součástí, u nichž se vyžaduje vyšší houževnatost, než vykazuje ocel 11 423. Pro polotovary: předvalky, široká ocel, tenké a tlusté plechy, pásy, tyče a tvarové tyče válcované za tepla, výkovky. Svařitelnost zaručená, zaručená podmíněná, dobrá, v závislosti na rozměrech a druhu polotovaru (nutný předehřev na teplotu min. 150 °C).
11 443 Neušlechtilá konstrukční ocel, nelegovaná, obvyklých jakostní, vhodná ke svařování. Součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky. Mírně namáhané hřídele a osy, u nichž se nepožaduje odolnost vůči opotřebení v místě uložení, ozubená kola, zápustkové výkovky, železniční vozidla. Svařitelnost - zaručená.
11 500 Neušlechtilá konstrukční ocel, obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Částečně lisovatelná ocel vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, jako hřídele, ozubená kola, strojní součásti soustružené, čepy, kolíky, držáky, podložky, kryty, víka, příruby, pouzdra, kroužky, objímky, základové desky, vodítka, upínací desky, příložky, šrouby, matice, montážní páky, třmeny, kladky, bubny, hrdla, přípojky apod. Kovové součásti tepelných energetických zařízení. Méně namáhaná nekalená ozubená kola. Svařitelnost obtížná.
11 503 Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel pro snížené atmosférické teploty pod -20 °C vhodná ke svařování. Součásti zařízení pracujících při teplotách +400 °C až -50 °C vyrobených z plechů se zaručenou hodnotou zkoušky rázem v ohybu až do -50 °C
11 523 Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel vhodná ke svařování. Mostní a jiné svařované konstrukce, ohýbané profily, svařované konstrukce z dutých profilů a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních kol. Součásti tepelných energetických zařízení a součásti tlakových nádob vyrobených z tyčí.
11 600 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Součásti vystavené velkému měrnému tlaku. Hřídele, osy, ozubená kola, řetězová kola, páky, čepy, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem.
11 700 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti s větší odolností proti namáhání a odolností proti opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Výkovky a výlisky s velkou tvrdostí, bez tepelného zpracování. Pásy a pruhy válcované za studena na destičky Gallových řetězů. Držáky soustružnických nožů.
11 800 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková. Na strojní součásti s požadovanou větší tvrdostí, popř. s větší odolností proti opotřebení a k výrobě kovaných koulí do mlecích mlýnů. Na tvarové pružiny a destičky kloubových řetězů.
11 901 Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková, pro jmenovité použití, odolná proti otěru a opotřebení. Na kované koule kulových mlýnů, předvalky a tyče válcované za tepla.
11SMn30 (1.0715) dle EN 10087 Nelegovaná jakostní ocel, automatová. Ocel není určena k tepelnému zpracování. Předvýrobky, tyče válcované za tepla (vč. tyčí válcovaných a loupaných), dráty válcované. Pro vysoký obsah síry a fosforu se svařování automatových ocelí běžně nedoporučuje.
Konečný stav dodávky dle EN 10277-3:
válcováno a loupáno, označení +SH.
11SMn30 (1.0715) dle EN 10277-3 Nelegovaná jakostní ocel, automatová. Ocel není určena k tepelnému zpracování. Na lesklé ocelové výrobky. Rovné tažené, loupané a broušené tyče.
Konečný stav dodávky: tažené, označení +C
loupané, označení +SH
12 010 Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Pro cementování s menší pevností v jádře po kalení, k lisování za studena, tyče, tlusté i tenké plechy, pásy a pruhy, dráty, výkovky. Svařitelnost zaručená (v závislosti na druhu a rozměrech polotovaru).
12 020 Konstrukční ocel k chemicko-tepelnému zpracování, cementování. Ocel se střední pevností v jádře po kalení. Na méně namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel určené k cementování se střední pevností v jádře po kalení
např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Záchytné zvony a trny pro naftový průmysl. Ve stavu žíhaném na háky jeřábů, výtahů apod. Součásti k cementování lisované z plechu. Ocel není vhodná ke galvanickému pokovování. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).
12 021 Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
12 022 Ocel konstrukční, ušlechtilá, uhlíková, žáropevná se zaručenou minimální hodnotou meze kluzu za vyšších teplot. Vhodná na součásti tepelných energetických zařízení, tlakových nádob, chemických zařízení, potrubí. Svařitelnost zaručená v závislosti na rozměrech polotovaru.
12 024 Ocel vhodná k chemicko - tepelnému zpracování. Na málo namáhané větší strojní části, na součásti silničních motorových vozidel určené k cementování s vyšší pevností v jádře po kalení, např. méně namáhaná ozubená kola, vačkové hřídele, vložky, řetězová kola, pouzdra, vodítka apod. Svařitelnost zaručená (podle druhu a rozměru polotovaru).
12 040 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní, k zušlechťování. Ocel je vhodná na hřídele stabilních spalovacích motorů a čerpadel, hřídele těžních strojů, předlohové a klikové hřídele, věnce těžních strojů, transmisní hřídele, sloupy a válce lisů, tvarová tělesa, čepy, kolíky, tlačítka, rozpěrná pouzdra, destičky, šoupátka, čelisti, šrouby, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin,ruční a nožní páky, součásti řízení, táhla, jeřábové háky, rotory pro turbogenerátory, strojní součásti k zušlechtění, tažená ocel na zušlechtěné šrouby, drát na lana, šrouby a matice pro vyšší teploty, apod. Svařitelnost obtížná.
12 041 Ocel vhodná k zušlechťování. Na malé i velké hřídele (výkovky), čepy, šrouby a jiné spojovací součásti, stavěcí šrouby, zarážky, západky, kolíky, vřetena, táhla, pístnice, plunžry, písty kompresorů, ojnice, vahadla, vidlice, pružiny a pružící součásti vyráběné z pásů. Svařitelnost obtížná.
12 050 Konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování, povrchovému kalení a pro velké výkovky. Uklidněná ocel vhodná na hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., na větší ozubená kola, šneky, ozubené věnce, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry lisů, písty kompresorů, čepy, šrouby, stavěcí rouby, dopravní válečky, vodící čepy, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky, kolíky, různé spojovací součásti, posouvací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky tlakových nádob, upínací a stavebnicové části nástrojů, vrtací tyče, frézovací trny. Svařitelnost obtížná.
12 051 Ocel vhodná k zušlechťování. Na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky, konzole, pro výrobu patentovaného drátu apod. Svařitelnost obtížná.
12 060 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na hřídele turbokompresorů, karuselů, zalomené a jiné hřídele, ozubená kola a věnce, plunžry lisů, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, držáky, šrouby, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti apod. Pružiny, konstrukční elementy lisovacího nářadí. Na méně namáhané hřídele silničních vozidel. Na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení (ozubené věnce, vřetena vrtaček). Svařitelnost obtížná.
12 061 Konstrukční ocel nelegovaná, jakostní k zušlechťování. Uklidněná ocel vhodná na klikové a výstředníkové hřídele, osy, ozubená kola a pastorky, čepy, kuželky, šrouby a matice, vřetena soustruhů, válce pro válcovací stolice, plunžry lisů, táhlové háky, vodící šrouby, páky, objímky, pojistné kroužky, západky, kolíky, tlakové kroužky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné klíče, pevné a pohyblivé části lanovek, vodící kameny, kladky přítlačné, klíny a pera, pouzdra do brzd, lamely karuselů, mačety, třecí kroužky, kalené šrouby a matice, pásnice kloubových řetězů, apod. pružiny. Součásti k zušlechťování. Upínací a stavebnicové části nástrojů. Svařitelnost obtížná.
12 081 Ocel uhlíková na pružiny. Vhodná pro pásy a pruhy válcované za studena, pro tvarové, zejména tažné pružiny a pružné elementy, pojišťovací spony a pojistné kroužky.
12 090 Ocel pružinová s velmi dobrou prokalitelností. Vhodná pro dráty na lana, ploché a svinuté pružiny, psací pera, pružiny motorů, napínací dráty.
13 180 Ocel manganová. Na pružiny a pružící elementy a to vzhledem ke své dobré odolnosti proti otěru, dále vhodná na jeřábové kolejnice.
13 240 Ocel k zušlechťování, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná a dobře obrobitelná. Je náchylná na popouštěcí křehkost. Používá se na středně namáhané strojní součásti. Optimální průměr pro zušlechtění je 50 mm. Svařitelnost obtížná.
13 242 Ocel k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla a v žíhaném stavu je dobře obrobitelná. Používá se na značně namáhané strojní součásti, jako hřídele, nápravy, čepy k automobilům a traktorům, též vhodná pro velké výkovky, např. turbinové hřídele, rotory, pólové nástavce.
13 320 Ocel nízkolegovaná, ušlechtilá, odolná proti opotřebení, manganová. Na svařované součásti při středním namáhání, např. potrubí, sběrače a výsypky prašných a kalových hmot. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 200 - 300 °C).
13CrMo4-5 (1.7335) dle EN 10028-2 Ocel legovaná, ušlechtilá. Je vhodná pro práci za zvýšených teplot (do teploty 530 °C). Na ploché výrobky, tyče za tepla válcované, bezešvé trubky, výkovky. Pro výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, jako součást zásobníků a tlakových nádob, předehřívákových trubek. Ocel je svařitelná. Konečný stav dodávky: normalizačně žíhaný a popouštěný, označení +NT.
13CrMo4-5 (1.7335) dle EN 10273 Ocel legovaná, ušlechtilá. Je vhodná pro práci za zvýšených teplot (do teploty 530 °C). Na ploché výrobky, tyče za tepla válcované, bezešvé trubky, výkovky. Pro výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, jako součást zásobníků a tlakových nádob, předehřívákových trubek. Ocel je svařitelná. Konečný stav dodávky: tepelně nezpracovaný.
14 100 Ocel chromová. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění je asi 20 mm. Je vhodná na součásti s velmi tvrdým povrchem odolným proti opotřebení.
14 109 Ocel chromová, na valivá ložiska. Ocel je dobře tvárná za tepla a obrobitelná. Vhodná pro výrobu ložiskových kuliček do Ø 25 mm, válečků a kuželíků do Ø 18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm.
14 120 Ocel chromová, k cementování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena a je dobře obrobitelná. Je vhodná pro cementované strojní součásti (ozubená kola, šneky, čepy, kroužky, výstředníky, vodítka, čelisti, vřetena, vačky), pro zušlechtění do Ø 30 mm se střední pevností v jádře po kalení.
14 140 Ocel chromová, k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a obrobitelnost po žíhání dobrá, s dobrou prokalitelností do průměru 40 mm. Používá se na středně namáhané součásti leteckých motorů, na součásti motorových vozidel a motorů, více namáhané díly menších průřezů, které je třeba zušlechtit na vyšší pevnost. Svařitelnost obtížná.
14 209 Ocel Cr-Mn na valivá ložiska. Tvárnost za tepla a obrobitelnost je dobrá. Ocel je vhodná pro výrobu ložiskových kuliček nad Ø 55 mm, válečků, kuželíků a soudečků nad Ø 35 mm, kroužků o tloušťce stěny nad 30 mm do 45 mm.
14 220 Ocel Mn-Cr k cementování a ke kyanování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, po žíhání na měkko i za studena, se zaručeným rozmezím prokalitelnosti. Je dobře obrobitelná - pro hladké obrábění se doporučuje ocel zušlechtěná na pevnost 690 - 880 MPa. Je vhodná pro strojní součásti pro zušlechtění do Ø 35 mm, k cementování s velmi tvrdou cementovanou vrstvou s velkou pevností v jádře (hřídele, ozubená kola, vačkové hřídele, zdviháky ventilů, pístní čepy, zubové spojky), pro sériovou výrobu strojních součástí za předpokladu dodržení téže technologie tepelného zpracování také u odběratele. Svařitelnost dobrá.
14 221 Ocel Mn-Cr k cementování a ke kyanování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se pro velké strojní součásti k zušlechtění do Ø 40 mm, s vysokou pevností v jádře, určené k cementování, např. větší ozubená kola, vačkové kotouče, řetězová kola, čepy, talířová kola, hřídele atp.
14 223 Ocel Mn-Cr k cementování, jemnozrnná s titanem. Na výrobu strojních součástí určených k cementování, např. ozubená kola, hřídele, čepy apod.
14 224 Ocel Cr-Mn-B k cementování. Vhodná pro výrobu značně namáhaných, cementovaných součástí s vysokou pevností v jádře po kalení (ozubená kola, čepy apod.). Pro obrábění se doporučuje ocel ve stavu žíhaném na měkko, výkovky izotermicky žíhané a/nebo normalizačně žíhané nebo popouštěné.
14 230 Ocel Mn-Cr-B k zušlechťování. Tvárnost za tepla dobrá a ve stavu žíhaném dobře obrobitelná. Vhodná pro značně namáhané součásti menších průřezů (do Ø 60 mm), ve stavu zušlechtěném.
14 240 Ocel Mn-Cr k zušlechťování pro velké výkovky. Tvárnost a obrobitelnost dobrá. Na středně namáhané součásti, např. klikové hřídele, hřídele řetězových kol, ojnice, čepy, nápravy kolejových a jiných vozidel, šrouby, apod. Svařitelnost obtížná.
14 260 Ocel Si-Cr na pružiny. Vhodná na zvláště namáhané pružiny pro automobily a železniční vozy, na rovinné součásti vyžadující odolnost proti opotřebení, jako vyložení skluzů, obložení aktivních částí stavebních a zemědělských strojů. Tepelně a mechanicky zpracované plechy mají vysokou pevnost, tvrdost a otěruvzdornost, obrobitelnost a tvarovatelnost je však obtížná. Svařitelnost obtížná.
14 320 (VN 41 4320) Ocel Mn-Cr-Zr jemnozrnná, nízkolegovaná, odolná proti opotřebení, tzv. abrasit. Tvárnost za studena obtížná, za tepla dobrá (po ohřevu na cca 950 °C). Vhodná na součásti, u nichž je požadována odolnost proti mechanickému opotřebení např. na skluzy k vyložení zařízení namáhaných otěrem, speciální válcované profily. Svařitelnost zaručená podmíněná.
14 331 Ocel Mn-Si-Cr k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře opracovatelná. Užívá se na strojní součásti, jako čepy, hřídele, spojky, šrouby, matice a na svařované a nýtované konstrukce. Svařitelnost zaručená podmíněná.
14 340 Ocel Cr-Al k nitridování s dobrou tvárností za tepla a obrobitelností. Vhodná pro nitridované součásti strojů, automobilů a letadlových motorů, u nichž se žádá největší povrchová tvrdost. Optimální průměr pro zušlechtění je 50 mm.
14 341 Ocel Si-Cr k zušlechťování a k povrchovému kalení. Tvárnost za tepla a obrobitelnost dobrá. Používá se na různé dynamicky namáhané strojní součásti jako hřídele, čepy, šrouby, dále na součásti odolné opotřebení, vysoce namáhané díly menších rozměrů.
14MoV6-3 (1.7715) dle EN 10222-2 Legovaná, ušlechtilá, Mo-V ocel. Na tlakové nádoby a na použití při vyšších teplotách, pro výkovky tlakových nádob a zařízení, bezešvé trubky a tyče válcované za tepla. Používá se na výrobu žáropevných součástí, tlakové nádoby do teploty použití 400 °C. Svařitelnost: ocel je vhodná ke svařování.
Konečný stav dodávky:
zušlechtěný, označení +QT
normalizačně žíhaný, označení +NT.
15 124 Ocel Cr-Mo k chemicko-tepelnému zpracování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná. Užívá se na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádře, jako např. pastorky, talířová kola, ozubená kola převodových skříní, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel, kladky apod. Používá se též pro výrobu přídavných materiálů pro svařování. Vhodná ke svařování běžnými postupy (podle rozměru polotovaru).
15 128 Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.
15 131 Ocel Cr-Mo k zušlechťování. Ocel je dobře tvařitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná na strojní součásti vystavené vyšším teplotám.
15 142 Ocel Cr-Mo k zušlechťování a k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro povrchové kalení. Tvrdost povrchově kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru a geometrickém tvaru součásti a je cca 54 - 60 HRC. Užívá se na velmi namáhané součásti strojní a součásti silničních motorových vozidel (hřídele a spojovací součásti).
15 217 Ocel nízkolegovaná, typu Cr-Ni-Cu-P, pro speciální použití. Vhodná ke tváření za tepla i studena. Pro stavební a strojní konstrukce umístěné v nechráněném stavu, ve venkovním prostředí. V atmosférách venkovských, městských a málo znečištěných průmyslových (do Ø hodnoty znečištění 90 mg SO2.m-2) lze použít pro konstrukce s dlouhou životností. Svařitelnost zaručená podmíněná.
15 230 Ocel Cr-V k zušlechťování, k povrchovému kalení, pro velké výkovky. Ocel je za tepla dobře tvárná, ve stavu žíhaném na měkko je dobře obrobitelná. Je vhodná na velmi namáhané strojní součásti s vysokou pevností a pro velké výkovky, na zušlechtěné strojní části a části nitridované (ozubená kola). Svařitelnost dobrá (podle druhu a rozměrů polotovaru).
15 231 Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná a obrobitelná za tepla. Optimální Ø (tloušťka) zušlechtění je 50 mm. Užívá se na namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel s vysokou pevností, na středně namáhané součásti větších průřezů (nad 50 mm). Svařitelnost zaručená podmíněná.
15 240 Ocel Mn-Cr-V k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro středně namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, střední pevnosti po zušlechtění, s dobrou tažností a houževnatostí.
15 241 Ocel Cr-V k zušlechťování a k povrchovému kalení. Je dobře tvařitelná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu součástí strojů a silničních motorových vozidel, u nichž se žádá velká pevnost a dostatečná tažnost, např. ozubená kola, hřídele kol, talířová kola, torzní tyče.
15 260 Ocel Mn-Cr k zušlechťování. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel, čepy, pružiny, hřídele a vřetena, poloosy a pístnice. Svařitelnost obtížná.
15 320 Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvařitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C).
15 330 Ocel Cr-Mo-V k zušlechťování a nitridování, pro velké výkovky a pro vyšší teploty. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko i zušlechtěném dobře obrobitelná. Vhodná pro nitridované součásti strojů, u nichž se žádá velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele leteckých motorů, vačkové hřídele, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální Ø zušlechtění je cca 100 mm. Tvrdost nitridační vrstvy je cca 750 HV. Svařitelnost obtížná.
15 422 Ocel Cr-Mo-B bainitická, konstrukční, nízkolegovaná se zvýšenou hodnotou meze kluzu dosahovanou v širokém rozsahu tlouštěk i pracovních teplot. Tvařitelnost za tepla i studena je dobrá. Vhodná na svařované nosné konstrukce, na tlakové nádoby pracující při normálních a zvýšených teplotách, na tlaková potrubí a zařízení pro strojírenství, v chemickém průmyslu do 350 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná (v závislosti na rozměru a tepelném zpracování polotovaru).
16 220 Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárná za tepla a dobře obrobitelná, prokalení do hloubky asi 30 mm. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádře, např. pastorky, talířová a ozubená kola převodových skříní, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel, kladky atp.
16 231 Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném. Vhodná pro velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem a s vysokou pevností v jádře, např.: ozubená kola, pastorky, kladky, pístní čepy a jiné.
16 240 Ocel Ni-Cr k zušlechťování. Ocel je dobře tvárná za tepla, dobře obrobitelná, vhodná na namáhané strojní součásti, u nichž se při střední pevnosti žádají vyšší plastické hodnoty, a pro velké výkovky. Optimální průměr nebo tloušťka zušlechtění je cca 65 mm. Pro výrobu předvalků, výkovků ocelových volných a tyčí za tepla válcovaných.
16 343 Ocel typu Cr-Ni-Mo, zušlechtitelná na vyšší pevnost. Pro vyšší teploty a žáropevné, pro velké výkovky. Je vhodná pro velmi náročné konstrukční dílce, eventuálně pro práci při snížených teplotách, dále je také vhodná na kompresorová a turbinová kola, kloubové hřídele, unášeče trakčních motorů, ozubená kola apod. Svařitelnost obtížná.
16 420 Ocel Ni-Cr k cementování. Tvárnost za tepla dobrá, v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Vhodná na velmi namáhané strojní součásti, určené k cementování s vysokou pevností a houževnatostí v jádře, např. hřídele, drážkové hřídele, ozubená kola.
16MnCr5 (1.7131) dle EN 10084 a DIN 17210 Ocel Mn-Cr legovaná, ušlechtilá, k cementování. Pro předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, široká ocel, plechy a pásy, volné a zápustkové výkovky, např. ozubená a talířová kola, kardanovy klouby, hřídele, svorníky, čepy, ap. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
Konečný stav dodávky:
+A žíhaný na měkko,
+U tepelně nezpracovaný, dle EN,
+N normalizačně žíhaný, dle dohody
16MnCr5 (1.7139) dle EN 10084 Ocel Mn-Cr legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče (rovné tažené a broušené) a dráty, široká ocel, plechy a pásy, volné a zápustkové výkovky, dráty pro pěchování a protlačování za studena, např. ozubená a talířová kola, kardanovy klouby, hřídele, svorníky, čepy, apod. Velmi dobře obrobitelná vzhledem k
16MnCr5+A+SL (1.7131) dle EN 10277-4
16MnCrS5 (1.7139) dle EN 10084 Ocel Mn-Cr-S legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče (rovné tažené a broušené) a dráty, široká ocel, plechy a pásy, volné a zápustkové výkovky, dráty pro pěchování a protlačování za studena, např. ozubená a talířová kola, kardanovy klouby, hřídele, svorníky, čepy, apod. Velmi dobře obrobitelná vzhledem k zaručenému obsahu S. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
16MnCrS5 (1.7139) dle EN 10084, 10277-4 a DIN 17210 Ocel Mn-Cr-S legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče (rovné tažené a broušené) a dráty, široká ocel, plechy a pásy, volné a zápustkové výkovky, dráty pro pěchování a protlačování za studena, např. ozubená a talířová kola, kardanovy klouby, hřídele, svorníky, čepy, apod. Velmi dobře obrobitelná vzhledem k zaručenému obsahu S. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
17 021 Ocel korozivzdorná, žáruvzdorná, chromová. Ocel je dobře tvárná za tepla, v žíhaném i zušlechtěném stavu dobře obrobitelná. Vhodná pro výrobu zařízení pracujících s parami nebo kapalinami. Pro výrobu tyčí broušených, loupaných a leštěných, plechů, bezešvých trubek, výkovků. Odolává korozi vzduchem, parou i vodou. V zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu některým slabým organickým kyselinám za studena. Odolnost vůči korozi se zvyšuje leštěním. Ve stavu žíhaném poměrně dobře odolává žáru do 800 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná. Před svařováním se doporučuje předehřev na teplotu 200 - 300 °C. Technologii svařování a druh přídavného materiálu nutno volit s přihlédnutím ke tvaru svařence, agresivitě pracovního média a k tepelnému zpracování materiálu celého zařízení.
17 022 Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel má poměrně dobrou odolnost proti opalu. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu zařízení, která pracují se vzduchem, parou nebo vodou. Svařitelnost dobrá (údaj o svařitelnosti platí jen při obsahu uhlíku do 0,20 %).
17 023 Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, tyče loupané, broušené nebo leštěné, výkovky. Ocel odolává v kaleném nebo zušlechtěném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním povrchu. V zušlechtěném stavu je nižší než u oceli 17 022. Je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Ve stavu kaleném se používá na nástroje a v kaleném nebo zušlechtěném stavu na konstrukční součásti, u nichž se při zvýšené pevnosti požaduje odolnost proti korozi v prostředí vzduchu, páry a vody (např. armatury). Svařitelnost obtížná (svařování této oceli se nedoporučuje).
17 024 Ocel korozivzdorná, chromová. Vhodná pro plechy, pásy, tyče a výkovky. Ocel odolává v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem rezivění, zředěné kyselině dusičné a v pasivním stavu za studena některým slabým organickým kyselinám. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním. Ocel je dobře tvárná za tepla a v žíhaném stavu je dobře obrobitelná. Ve stavu kaleném je vhodná na nástroje, měřidla a nerezavějící soušásti, odolné proti otěru. Není vhodná ke svařování.
17 027 Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Užívá se jí v zušlechtěném stavu na součásti a armatury, pracující v prostředí páry, vody a kapalin, které nejsou podstatně agresivnější než voda, např. lopatky oběžných kol kompresorů, ventilové kroužky, písty, sedla, šrouby a matice. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Svařitelnost obtížná.
17 029 Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je kalitelná, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Používá se v kaleném stavu na součásti a výrobky, jež mají být tvrdé nebo odolávat opotřebení (s tvrdostí nad 52 HRC), např. strojní, kuchyňské, stolní a kapesní nože, nůžky, chirurgické nástroje, měřidla, pánve, a břity vah. Oceli se nedoporučuje používat ve stavu žíhaném, v němž má nižší korozní odolnost. Další vlastnosti: ocel v kaleném stavu s kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám lépe než ocel 17 023. Odolnost proti korozi se zvyšuje dokonalým vyleštěním povrchu. Ocel není vhodná pro svařování.
17 040 Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Je dobře tvařitelná za tepla i za studena, dobře obrobitelná. Vhodná pro tenké i tlusté plechy. Pro mírně namáhaná zařízení, vystavená působení páry, vody, v pasivním stavu za studena na nádrže kolon a výměníků ve výrobě kyseliny dusičné, na svařované součásti chemických aparatur. Lze ji použít k výrobě svařovaných trubek pro atmosférické prostředí. Dále je vhodná pro výrobu spotřebního zboží, kuchyňského zařízení, pro použití v dopravě a v architektuře, na zdravotnická a chirurgická zařízení, na zařízení, jež jsou ve styku s potravinami, na jídelní příbory. Svařitelnost dobrá. Ocel je náchylná na zhrubnutí zrna v oblasti ovlivněné teplem a citlivá na vrubové účinky vzhledem na vysokou přechodovou teplotu. Před svařováním je potřebný předehřev na teplotu 150 - 300 °C.
17 041 Ocel korozivzdorná, chromová. Ocel je poloferitická, feromagnetická. Vhodná pro tyče, plechy a bezešvé trubky. Je dobře tvárná za tepla, za studena je dobře obrobitelná. Odolává žáru (obvykle v žíhaném stavu) do teploty 800 °C, je vhodná k povrchovému hliníkování. Pohliníkovaná odolává žáru do teploty 950 °C. S kovově lesklým povrchem odolává rezivění, zředěné kyselině dusičné a slabým organickým kyselinám. Je použitelná na součásti klidně a mírně namáhané, které mají odolávat rezivění. Je vhodná na různá kuchyňská zařízení, lze ji použít na trubky předehřívačů vzduchu, na rekuperátory a ochranné trubky termočlánků. Svařitelnost dobrá. Před svařováním je nutný předehřev na teplotu asi 150 °C. Okolí svarů je i po vyžíhání náchylné k trhlinám následkem zhrubnutí zrna.
17 125 Ocel Cr-Si-Al , žáruvzdorná, poloferitická. Dobře tvařitelná za tepla a dobře obrobitelná. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení pro kalírny a tepelnou techniku, pro teploty spalin do 930 °C. Obtížně svařitelná, doporučuje se předehřev na 200 - 300 °C.
17 153 Ocel žáruvzdorná, feritická, chromová. Je za tepla dobře a za studena obtížně tvařitelná. S mořeným nebo obrobeným povrchem odolává korozi. Je vhodná na žáruvzdorná zařízení a nářadí (určena pro teploty nad 800 °C
při nižších teplotách cca 400 - 550 °C a 600 - 800 °C dochází ke křehnutí oceli), zejména v atmosférách obsahujících sloučeniny síry a v atmosférách, kde dochází k intenzivnímu nauhličování a na žáruvzdorné součásti kotlů s vysokými provozními teplotami a nízkým mechanickým namáháním. Svařitelnost obtížná, doporučuje se předehřev na 200 - 300 °C.
17 240 Ocel Cr-Ni austenitická, nestabilizovaná, korozivzdorná. Vhodná pro plechy, tyče a bezešvé trubky. Pro stavbu chemických zařízení včetně tlakových nádob podle ČSN 69 0010. Vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny (např. sírová) jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do středních koncentrací a středních teplot při současném provzdušnění. Lze ji použít též pro prostředí, kde je koroze zanedbatelná, ale vyžaduje se vysoká čistota produktu (farmaceutický, potravinářský průmysl) a na součástky zimotvorných zařízení mimo použití v prostředí solanky. Svařitelnost zaručená. Ocel je odolná proti mezikrystalové korozi u svařených plechů do tloušťky asi 6 mm.
17 241 Ocel Cr-Ni korozivzdorná. Vhodná pro plechy a pásy, tyče, trubky bezešvé i svařované. Odolává korozi v pasivním a v některých prostředích i v aktivním stavu. Odolává kyselině dusičné (vyjma koncentrované za varu), velmi zředěné kyselině sírové a za přístupu vzduchu i některým silnějším organickým kyselinám (např. octové, citrónové). Velmi dobře odolává atmosférické korozi. Odolnost proti korozi se zvyšuje leštěním povrchu, klesá však zpevněním povrchu při tváření za studena. Ocel je dobře tvárná za tepla i za studena, obrobitelnost je ztížená. Je vhodná na součásti a zařízení v chemickém, potravinářském a kvasném průmyslu pro teploty max. 400 °C, na součásti zimotvorných zařízení (mimo prostředí solanky), zařízení pro zkapalňování vzduchu, chirurgické nástroje (mimo nástroje řezné) a na zubní protézy. Ocel je svařitelná elektrickým obloukem nebo plamenem. Bude-li svar vystaven silným korozivním vlivům, je nutno austenitizačně vyžíhat celou svařovanou součást. Nelze-li tuto operaci provést, je nutno volit stabilizovanou ocel 17 246.
17 246 Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, žáruvzdorná a korozivzdorná. Vhodná na tyče, plechy, pásy a pruhy, svařované trubky a dráty. Ocel s dobrou odolností proti atmosférickým vlivům a vodám, kyselině dusičné vyjma koncentrované za varu, velmi zředěné kyselině sírové a některým silnějším kyselinám organickým (např. octové a citrónové) za přístupu vzduchu. Odolnost proti korozi klesá tvářením za studena. Dokonalejší úpravou povrchu se odolnost proti korozi zvyšuje. Odolnost proti mezikrystalové korozi se nezaručuje. Ocel dobře odolává opalu v oxidujícím prostředí, které neobsahuje síru. Za přítomnosti síry v oxidujících spalinách se životnost snižuje. Pro nauhličující sirné prostředí se ocel nedoporučuje. Je určena jako korozivzdorná pro použití při teplotách do 400 °C, jako žáruvzdorná do teploty 850 °C. V rozmezí teplot 600 - 800 °C může ocel zkřehnout. Vhodná pro svařování.
17 248 Ocel Cr-Ni-Ti austenitická, stabilizovaná, korozivzdorná. Ocel je vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob. Je vhodná pro prostředí oxidační povahy, pro silné anorganické kyseliny (např. sírovou) jen při velmi nízkých koncentracích a v oblasti kolem normálních teplot. Je vhodná pro slabé organické kyseliny do středních koncentrací a středních teplot při současném provzdušnění. Také vhodná pro prostředí kde koroze je zanedbatelná, ale vyžaduje se vysoká čistota produktu (farmacie, potravinářství). Svařitelnost zaručená.
17 251 Ocel Cr-Ni-Si austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí do 1000 °C. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na žáruvzdorné zařízení a nářadí pro průmysl keramický, sklářský, pro kalírny, žíhárny, tepelnou techniku, nosné a manipulační elementy pro smaltování, žáruvzdorné díly parních kotlů. V rozmezí teplot 650 - 850 °C ocel křehne. Svařitelnost zaručená.
17 253 Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná. Tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Je vhodná pro výrobu žáruvzdorných součástí průmyslových zařízení, nosné a manipulační elementy pro smaltování, pro kalírny, žíhárny, topné odporové dráty apod. Svařitelnost dobrá.
17 255 Ocel Cr-Ni austenitická, žáruvzdorná v oxidačním prostředí 900 - 1100 °C. Nesnáší uhličité a sirné prostředí. Dobře tvařitelná za tepla i studena, se sníženou obrobitelností. Vhodná pro použití na vysoce tepelně i mechanicky namáhané součásti průmyslových pecí jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy, kalírny. Vhodná pro parní kotle, pouzdra termočlánků a sklářské formy a také pro mořírny neželezných kovů (z důvodu kyselinovzdornosti). Svařitelnost zaručená.
17 348 Ocel Cr-Ni-Mo-Ti austenitická, stabilizovaná titanem a korozivzdorná v celém rozsahu kritických teplot. Vhodná pro stavbu chemických zařízení vč. tlakových nádob - požaduje-li se vyšší korozní odolnost v aktivním stavu a méně legovaná ocel 17 347 již nevyhovuje. Ocel je vhodná zvláště pro neoxidační prostředí obsahující silné organické (mravenčí, octovou) a silné anorganické (sírovou, fosforečnou) kyseliny, při nižších koncentracích až do středních teplot. Svařitelnost zaručená (podmínky svařování se stanoví zvláštním technologickým předpisem s ohledem na podmínky použití svařence).
17 349 Ocel Cr-Ni-Mo austenitická, korozivzdorná. Ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku a se zaručenou odolností proti mezikrystalové korozi. Vhodná pro tyče, tenké i tlusté plechy a bezešvé trubky. Je vhodná pro stavbu chemických zařízení včetně tlakových nádob podle ČSN 69 0010. Ocel je vhodná hlavně pro neoxidační prostředí obsahující silné organické (mravenčí, octová) a silné anorganické (sírová, fosforečná) kyseliny při nižších koncentracích až do středních teplot. V podmínkách, které vyvolávají mezikrystalovou korozi je odolná včetně svarových spojů při dlouhodobém působení zvýšených teplot do 350 °C. Svařitelnost zaručená.
17CrNi6-6 (1.5918) dle EN 10084 Ocel Cr-Ni legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, válcovaná široká ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, cementované převody. Obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko.
18CrMo4 (1.7243) dle EN 10084 Ocel Cr-Mo legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, válcovaná široká ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, převody a ozubená kola.
18CrNiMo7-6 (1.6587) dle EN 10084 Ocel Cr-Ni-Mo legovaná, ušlechtilá, k cementování. Na předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, válcovaná široká ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, nejvýše namáhané převodové součásti, zvláště talířová kola, hnací pastorky větších rozměrů a ozubená kola. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
18NiCr5-4 (1.5810) dle EN 10084 Ocel Ni-Cr legovaná, ušlechtilá, k cementování. Uklidněná ocel pro předvýrobky a polotovary tvářené za tepla např. bloky, sochory a bramy, tyče a dráty, široké oceli a kvarto plechy, plechy a pásy za tepla válcované, výkovky volné a zápustkové. Na cementované součásti větších rozměrů s vysokou houževnatostí v jádře. Konečný stav dodávky: žíháno na měkko, označení +A.
18NiCr5-4+A (1.5810) dle EN 10084 Ocel Ni-Cr legovaná, ušlechtilá, k cementování. Uklidněná ocel pro předvýrobky a polotovary tvářené za tepla např. bloky, sochory a bramy, tyče a dráty, široké oceli a kvarto plechy, plechy a pásy za tepla válcované, výkovky volné a zápustkové. Na cementované součásti větších rozměrů s vysokou houževnatostí v jádře. Konečný stav dodávky: žíháno na měkko, označení +A.
19 191 Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Vysoká tvrdost zákalné vrstvy, vysoká houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, dobrá tvárnost za tepla a dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Malé, tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro ražení, tažení, přetváření, protlačování, tlačení a stříhání za studena, pomocné kalené součásti protlačovacích nástrojů a forem, kovátka pro rotační kování, malé - jednoduché nebo skládané formy pro tváření plastických hmot a pryže, nástroje k obrábění dřeva, ruční značkovací razidla, čelisti nůžek, převodové štípací kleště, břity vah, upínací nářadí. Svařitelnost špatná.
19 221 Ocel uhlíková, nástrojová, houževnatá. Velmi vysoká tvrdost zákalné vrstvy, dobrá houževnatost, zvlášť dobrá necitlivost na kalící trhliny, poněkud obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost v žíhaném stavu. Ruční a méně namáhaní strojní závitové nástroje, výstružníky, frézy a vrtáky, chirurgické nástroje, nástroje pro hodináře a rytce, malé tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro stříhání, přetváření, tažení a ražení za studena, čelisti pro výrobu hřebíků, zahradnické nože a nůžky, malé válečkové kalibry, měřící doteky a drátky - na závity, odpichy, hloubkoměry, kružítka, rýsovací jehly, mikrometry. Svařitelnost špatná.
19 312 Ocel uhlíková, nízkolegovaná Mn-V , nástrojová. Dobrá odolnost proti opotřebení, tvárnost za tepla a obrobitelnost po žíhání dobrá. Na nástroje pro stříhání za studena: nástroje lisů (průstřižnice, průstřižníky, jež vyžadují velmi dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování), nože nůžek pro stříhání materiálů menších tlouštěk, talířové a kotoučové nože na papír, apod. Nástroje pro tváření za studena: nástroje na ohýbání, zakružování, tažení, ražení materiálů malých tlouštěk. Formy: malé pro tváření plastických hmot a pryže, méně namáhané formy pro tváření práškových hmot. Měřidla: všeho druhu, šablony. Nástroje ruční: závitníky, závitnice, závitové čelisti, nastavitelné výstružníky. Svařitelnost obtížná.
19 421 Ocel Cr-V, nízkolegovaná, nástrojová pro práci za studena. Dobrá houževnatost, obtížnější tvárnost za tepla, dobrá obrobitelnost. Nástroje řezné: vrtáky, výstružníky, závitníky pro menší řezné rychlosti. Nástroje pro stříhání za studena: jednoduché nástroje na prostřihování materiálů menších tlouštěk, pomocné části nástrojů a forem pro stříhání za studena (vyhazovače, kolíky apod.). Nástroje pro tváření: jednoduché a velké nástroje na tažení, velké průvlaky. Nástroje ruční: závitové nástroje, výstružníky, záhlubníky, zubní vrtáky. Svařitelnost obtížná.
19 452 Ocel nízkolegovaná Si-Cr, ušlechtilá, nástrojová, pro práci za studena. Ocel se střední prokalitelností v oleji (cca 40 mm v celém průřezu), velmi dobrá houževnatost při poměrně vysoké tvrdosti, dobrá odolnost proti dynamickému střídavému namáhání a namáhání údery, velmi dobrá pružnost a odolnost proti opotřebení (i ve stavu tepelně nezpracovaném), dobrá tvárnost za tepla a obrobitelnost v žíhaném stavu. Pro polotovary: tyče válcované / kované za tepla (kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, 8hranné), broušené, výkovky (kruhové, čtvercové, ploché), plechy válcované za tepla. Odolnost proti korozi malá. Svařitelnost obtížná. Na nástroje pro stříhání za studena: přestřihovací, prostřihovací, ostřihovací a děrovací (cca do 15 mm), nože nůžek na stříhání materiálu větších tlouštěk. Na nástroje řezné: na obrábění dřeva (hoblovací nože, frézy, vrtáky, dlabací řetězy). Na nástroje ruční: ruční a pneumatické sekáče, šroubováky, klíče. Na nástroje upínací: pružné upínací nářadí (kleštiny, upínací trny a pouzdra). Na formy: vyhazovače, závitové kolíky pro tváření plastických hmot, formy (desky) na lisování cihel a šamotového zboží. Nástroje na drcení a mletí: menší kladiva a čelisti drtičů.
19 552 Ocel Cr-Mo-Si-V ke kalení - na formy, nástroje pro tváření a stříhání za tepla. Hloubka zakalení do hloubky asi 150 mm v celém průřezu při kalení na vzduchu nebo do oleje. Tvárnost za tepla a obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko dobrá. Na formy k tlakovému lití slitin hliníku a velké série odlitků slitin ze zinku a hořčíku. Na velmi namáhané nástroje pro průtlačné lisování neželezných kovů, nástroje pro stříhání za tepla, nože nůžek, prostřihovací trny, ostřihovací matrice atp.
20MnCr5 (1.7147) dle EN 10084 Ocel k cementování. Legovaná ušlechtilá ocel. Pro předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, válcovaná široká ocel, plechy a pásy za tepla válcované, volné a zápustkové výkovky, na převody ozubených kol, talířová a kuželová kola, hřídele a čepy větších rozměrů a další části s vyšší pevností v jádře.
Konečný stav dodávky:
žíhaný na měkko, označení +A
zpracovaný na střihatelnost, označení +S.
23MnNiCrMo 5-2 (1.6541) dle DIN 17115 Ocel nízkolegovaná, ušlechtilá. Vhodná k tváření (válcování) za tepla, zušlechťování a povrchovému kalení. Výchozí materiál pro výrobu zušlechtěných vysoce pevnostních svařovaných řetězů - pevnostní třídy 8, na články řetězů. Vhodná ke svařování.
30MnTiB dle TŽ DTP 3118 Ocel konstrukční, uhlíková, mikrolegovaná borem a titanem. Na tyče a dráty. Vhodná na spojovací součásti, s velmi dobrou tvárností za tepla i studena. Vhodná pro šrouby s mechanickými vlastnostmi 8G a 10K, pro matice pevnostní třídy 8 a 10 a pro jiné spojovací součásti podobných vlastností. U kaleného, zušlechtěného nebo materiálu zpevněného za studena je nutno počítat s možným zkřehnutím oceli v přechodovém pásmu sváru. Svařitelnost - zaručená.
35S20 (1.0726) dle EN 10087 Nelegovaná jakostní ocel, automatová, k zušlechťování. Předvýrobky, tyče válcované za tepla (vč. tyčí válcovaných a loupaných), dráty válcované. Pro vysoký obsah síry a fosforu se svařování automatových ocelí běžně nedoporučuje.
40CrMnMo7 (1.2311) - nenormalizovaná Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena i za tepla. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí. Pro práci za studena: na vstřikovací formy složitých tvarů na plasty (především s ohledem na deformace při kalení), určené pro výrobu nábytkových sedaček, přepravek lahví a vajíček nebo plastových van. Pro práci za tepla: ohřívané pláště a mezipouzdra recipientů při protlačování tyčových profilů a trubek z kovů, upínače, držáky matric a matricových vložek.
40CrMnMoS8-6 (1.2312) dle DIN 17350 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel s velmi dobrou obrobitelností, vhodná pro práci za studena a na speciální použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C. Pro výrobu polotovarů - tvářených tyčí, pro nástroje ke zpracování plastických hmot, zejména upínací rámy forem. Speciální nástroje, při jejichž výrobě je výhodná velmi dobrá obrobitelnost oceli.
41Cr4 (1.7035) dle EN 10083-1+A1 Ocel legovaná - chromová, ušlechtilá. Vhodná k zušlechťování, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na součásti pro vozidla a motory (klikové hřídele, přední nápravy, části řízení atp.), vhodná pro sériovou výrobu tažením, protlačováním a lisováním za studena. Dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko.
42CrMo4 (1.7225) dle EN 10083-1+A1, DIN 1652-4 a EN 10083-3 Ocel legovaná Cr-Mo, ušlechtilá. Vhodná k zušlechťování, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na části s vysokou houževnatostí v automobilovém průmyslu a letectví (hřídele, klikové a pastorkové hřídele, ozubená kola, bandáže). Konečný stav dodávky:žíhaný na měkko, označení +A
zušlechtěný, označení +QT
42CrMoS4 (1.7227) dle EN 10083-1+A1 Ocel legovaná Cr-Mo-S, ušlechtilá. Ocel se zlepšenou obrobitelností. Vhodná k zušlechťování, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na součásti s vysokou houževnatostí v automobilovém a leteckém průmyslu např. klikové a pastorkové hřídele a ozubená kola vyráběná sériově třískovým obráběním. Konečný stav dodávky:zušlechtěný, označení +QT
54SiCr6 (1.7102) dle EN 10089 Ocel legovaná, ušlechtilá, na pružiny. Ocel válcovaná za tepla vhodná na zušlechtěné pružiny. Kruhové a ploché tyče, žebírkové a drážkované tyče a dráty k výrobě pružin tvářených ta tepla / studena a následně tepelně zpracovaných, dále k výrobě za tepla válcované široké ploché oceli a pásů. Pro součásti namáhané rázy: šroubové, talířové a ventilové pružiny, torzní tyče. Konečný stav dodávky: žíháno na měkko, označení +A.
58CrV4 (1.8161) - nenormalizována Ocel k zušlechťování s pevností v tahu v rozmezí 1100 - 1400 MPa. Je dobře tvárná za studena a ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. V zušlechtěném stavu se používá na velmi namáhané strojní součásti a na součásti silničních motorových vozidel, na převody a ve strojírenství (na hnací kola a hřídele).
80Mn4 (1.1259) - nenormalizovaná Ocel nelegovaná, ušlechtilá, konstrukční, se středním obsahem uhlíku. Ocel je německé provenience a není normalizována. Chemický rozbor: C = 0,75 - 0,85 %
Si = 0,25 - 0,50 %
Mn = 0,90 - 1,20 %
P = 0,035 %
S = 0,035 %.
9SMn28 (1.0715) dle DIN 1651 Automatová ocel pro všeobecné použití, je vhodná pro cementování za zvláštních podmínek. Zákazník je odpovědný za ověření, zda je tato ocel vhodná k zamýšlenému použití. Svařitelnost podmíněná.
9SMnPb28 (1.0718) dle DIN 1651 Automatová ocel pro všeobecné použití, je vhodná pro cementování za zvláštních podmínek. Zákazník je odpovědný za ověření, zda je tato ocel vhodná k zamýšlenému použití. Svařitelnost podmíněná.
9SMnPb36 (1.0737) dle DIN 1651 Automatová ocel pro všeobecné použití, je vhodná pro cementování za zvláštních podmínek. Zákazník je odpovědný za ověření, zda je tato ocel vhodná k zamýšlenému použití. Hromadná výroba v automobilovém průmyslu, strojírenství, stavbě přístrojů - vysokovýkonná automatová ocel. Svařitelnost podmíněná.
A105 dle ASTM A105 Ocel konstrukční, neušlechtilá, uhlíková. Vhodná ke kování.Pro průmyslové armatury, fitinky, kulové kohouty, tvarovky, příruby, víka, ventily, průtokoměry, tělesa uzavíracích klapek.
AA-6023 T6 [AlMgSiSnBi, STANAL 32] Slitina hliníku bez obsahu olova. Nahrazuje slitiny hliníku obsahující olovo EN AW-6262 a EN AW-6012. Vhodná pro všechny způsoby třískového obrábění. Vyznačuje se vysokou odolností proti korozi. Používá se na konstrukční součásti ve strojírenství a v automobilovém průmyslu.
Konečný stav dodávky: T6 = po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí. Zdroj: Katalog ALCAN Děčín.
AlCuMgPb (3.1645) F37 dle DIN 1725-1 Slitina hliníku tvářená, automatová, pro všeobecné účely. Pro polotovary: tyče kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné a trubky. Velmi dobře obrobitelná na automatech a tvařitelná. Svařitelnost - slitina není vhodná ke svařování. Součásti pro jemnou mechaniku a optiku vyráběné obráběním na automatech.F37 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
AlMgSi0,5 (3.3206) F22 dle DIN 1725-1 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro polotovary: tyče kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, trubky bezešvé a lisované, lisované a protlačované profily. Dobrá tvárnost, leštitelnost a odolnost proti korozi a schopnost elektrolytické oxidace. Na středně namáhané konstrukce letadel a vozidel a součástí pro jemnou mechaniku a optiku. Vhodná ke svařování.F22 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
AlZn4,5Mg1 (3.4335) F35 dle DIN 1725-1 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro polotovary: plechy, pásy, desky tvářené za tepla i studena, tyče kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, trubky bezešvé a lisované, lisované a protlačované profily. Dobrá tvárnost za tepla, příznivý průběh rozpouštěcího žíhání (samokalitelnost), zpevňování vytvrzováním za normální nebo vyšší teploty, popř. tvářením za studena. Dobrá odolnost vůči korozi, schopnost anodické oxidace a leštění, vhodné pro svařované konstrukce středně namáhané ve stavebnictví, pro stavbu kolejových a vzdušných dopravních prostředků, na tlakové nádrže, výkovky. Nevhodná pro použití v potravinářství. Vhodná ke svařování.F35 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2= 9,807 N/mm2.
B500B dle ČSN 42 0139 Nelegovaná svařitelná žebírková jakostní ocel, vhodná pro výztuž do betonu. Na výrobky: tyče, dráty ve svitcích, prvky pro výrobu svařovaných rovinných sítí, svařované rovinné sítě a příhradové nosníky.
B500SP dle PN-H-93220 Nelegovaná svařitelná jakostní ocel, vhodná pro výztuž do betonu. Na výrobky: tyče a dráty ve svitcích. Ocel vyniká vysokou tažností a velmi dobrou odolností proti dynamickému zatížení. Vysoká pevnost a tažnost mají významný vliv na bezpečnost železobetonových konstrukcí.
BSt 500 KR (IV KR) dle DIN 488 Ocel pro výztuž do betonu, za studena tvářené dráty ve svitcích a/nebo rovnaných tyčích. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
BSt 500 M (IV M) (1.0466) dle DIN 488 Ocel pro výztuž do betonu. Na žebírkové tyče, výztužné sítě. Z výrobků pro výztuž (tyče) se průmyslově vyrábějí výztužné sítě a jako takové se dodávají. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle DIN 488-1 Ocel pro výztuž do betonu. Na žebírkové tyče. Výrobky pro výztuž se dodávají jako jednotlivé tyče. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
BSt 500 WR (IV WR) dle DIN 488 Ocel pro výztuž do betonu, za tepla tvářené dráty ve svitcích a/nebo rovnaných tyčích. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
BSt 550 dle ÖNORM B 4200-7 Ocel pro výztuž do betonu. Na žebírkové tyče. Výrobky pro výztuž se dodávají jako jednotlivé tyče. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
C10E (1.1121) dle EN 10084 Ocel nelegovaná, ušlechtilá. Vhodná pro cementování. Pro předvýrobky válcované za tepla (ocelové bloky, sochory, bramy), válcované tyče a dráty, válcovanou širokou ocel, kvarto plechy, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na malé strojní součásti odolné proti opatření s nižší pevností v jádře, např. čepy, páky.
C15 (1.0401) dle DIN 17210 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro cementování. Pro všeobecné technické použití, na lesklé ocelové výrobky a dále pak na rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na strojní součásti např. páky, klouby, pouzdra, čepy, válečky, vřetena, ozubená kola a podobné části. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
C15E (1.1141) dle EN 10084 Ocel nelegovaná, ušlechtilá. Vhodná pro cementování. Pro předvýrobky válcované za tepla, válcované tyče a dráty, válcovaná široká ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na malé strojní součásti s nižší pevností v jádře, např. páky, čepy, svorníky.
C16E (1.1148) dle EN 10084 Ocel uhlíková, ušlechtilá. Určená k cementování. Pro polotovary (bloky, sochory, bramy), válcované tyče a dráty, širokou ocel a kvarto plechy, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na součásti menších rozměrů ve strojírenství. Konečný stav dodávky: žíháno na měkko, označení +A.
C22 (1.0402) dle EN 10083-2+A1 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro zušlechťování. Pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na málo namáhané strojní součásti ve stavbě nákladních automobilů, strojů, motorů a přístrojů.
C35 (1.0501) dle EN 10083-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná k zušlechťování. Pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na výše namáhané strojní součásti ve stavbě strojů, dopravních prostředků a přístrojů.
C45 (1.0503) dle EN 10083-2, 10277-2, DIN 1652-4 a 17200 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná k zušlechťování. Pro všeobecné technické použití, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, lesklé ocelové výrobky a dále pak na rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na středně namáhané strojní součásti ve stavbě automobilů, železničních vozů, strojů, motorů a přístrojů.
Konečný stav dodávky:
normalizačně žíhaný, označení +N*.
* = normalizační žíhání může být nahrazeno řízeným ochlazováním z tvářecí teploty
tažené, označení +C
loupané, označení +SH
žíhaný na měkko, označení +A
C45E (1.1191) dle EN 10083-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná k zušlechťování. Pro všeobecné technické použití, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, lesklé ocelové výrobky a dále pak na rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na středně namáhané strojní součásti ve stavbě automobilů, železničních vozů, strojů, motorů a přístrojů.
C45R (1.1201) dle EN 10083-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná k zušlechťování. Pro všeobecné technické použití, pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, širokou ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky, lesklé ocelové výrobky a dále pak na rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na středně namáhané strojní součásti ve stavbě automobilů, železničních vozů, strojů, motorů a přístrojů.
C55E+N (1.1203) dle EN 10083-2 Nelegovaná ušlechtilá ocel uhlíková, k zušlechťování. Dobrá obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko. Pro předvalky tvářené za tepla, válcované tyče, dráty, široká ocel, plechy a pásy válcované za tepla, volné a zápustkové výkovky. Na více namáhané hřídele, zalomené hřídele, ozubená kola a věnce, plunžry, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, pojistky, západky, držáky, šrouby, páky, destičky abnormálních řetězů, různé spojovací součásti, méně namáhané listové pružiny, konstrukční elementy lisovacího nářadí. Konečný stav dodávky: normalizačně žíhaný, označení +N.
C60 (1.0601) dle EN 10083-2 Ocel nelegovaná, jakostní, uhlíková, k zušlechťování. Pro polotovary tvářené za tepla (bloky, sochory, bramy), tyče a válcované dráty, ocel širokou, plochou, plechy a pásy válcované za tepla, výkovky. Na vysoce namáhané strojní součásti ve strojírenství a dopravní technice.
C9D (1.0304) dle EN 10016-2 Ocel nelegovaná, jakostní, k tažení a/nebo válcování za studena. Na dráty bez zaručené hodnoty meze pevnosti v tahu.
Ck 15 (1.1141) dle DIN 17200, 1652-3 a 17210 Ocel nelegovaná, uhlíková, k cementování. Na válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), lesklé ocelové výrobky a předvýrobky válcované za tepla, za tepla válcované dráty, široká ocel, za tepla i studena válcované plechy a pásy, kruhová, čtvercová, plochá a 6hranná ocel, volné a zápustkové výkovky. Na malé strojní části s nižší pevností v jádře, např. páky, čepy, svorníky. Rovné tažené, loupané a broušené tyče. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
Ck 35 (1.1181) dle DIN 1652-4 Nelegovaná uhlíková ocel k zušlechťování. Na součásti z oceli s vyšší čistotou pro vyšší zatížení ve strojírenství a dopravní technice, lesklé ocelové výrobky, rovné tažené, loupané a broušené tyče.
Ck 45 (1.1191) dle DIN 1652-4 a 17200 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky. Na středně zatěžované strojní součásti z oceli se zvýšenou čistotou ve strojírenství a dopravní technice. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
Ck 55 (1.1203) dle DIN 17200 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky. Na zatěžované strojní součásti a méně zatěžované listové pružiny z oceli se zvýšenou čistotou. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
Ck 60 (1.1221) dle DIN 1652-4 a 17200 Ocel nelegovaná, uhlíková, k zušlechťování. Pro válcované a kované předvýrobky (bramy, bloky, sochory), za tepla válcované dráty, za tepla válcované (kované) tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, široká ocel, plechy a pásy, bezešvé trubky, volné a zápustkové výkovky, lesklé ocelové výrobky, rovné tažené, loupané a broušené tyče. Na vysoce namáhané strojní součásti z oceli s vyšším stupněm čistoty ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Svařitelnost - svařitelná za dodržení podmínek pro odporové svařování na tupo.
Cor-Ten A dle mat. listu fy RUUKKI Obchodní značka (název) pro konstrukční ocel S355J0WP (1.8945), resp. S355J2WP (1.8946). Vhodná na výrobu plechů a pásů válcovaných za tepla, se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Použití např. pro: stavby mostů, lávek, na průmyslové filtry, ventilátory, komíny (kouřovody), výměníky tepla, kotle, vagóny, oplocení, stožáry pro osvětlení, kontejnery. Plech je svařitelný metodami svařování: obalovanou elektrodou, pod tavidlem, pod ochrannou plynovou atmosférou.
CuSn12Pb (2.1061) dle DIN 1705 Slitina Cu-Sn na odlitky. Slitina litá do kovových forem, pískových forem nebo litá plynule. Vhodná k použití na ložiska, kluzné lišty a klouzátka s vysokými zátěžovými špičkami (úderová zatížení do 60 MPa). Ložiskový materiál s dobrou vlastností nouzového chodu a odolností vůči opotřebení. Odolnost vůči korozi a mořské vodě. Pájení tvrdou pájkou - střední, svařování plamenem - špatné a obloukové svařování v ochranné atmosféře - střední. Obrobitelnost - 2.
CuZn0,5 (2.0205) F24 dle DIN 17670-1 Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití a ve stavebních konstrukcích.F24 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
CuZn28 (2.0261) F35 dle DIN 17670-1 Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro desky, plechy, pásy, pruhy, kotouče válcované za studena. Odolává korozi v běžných korozních prostředích, je náchylná ke koroznímu praskání za přítomnosti amoniaku. Velmi dobře tvárná, na součásti vyráběné hlubokým tažením: lopatky turbín, tlakové válce a válce čerpadel, dráty útků kovových tkanin značně namáhaných (papírenská síta), svorníky, nýty, čepy, pružiny, jádra radiátorů, nádrže, nábojnice. Vhodná pro svařování a pájení. F35 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
CuZn38Pb1,5 (2.0371) dle DIN 17660 Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy a desky válcované za tepla, plechy, pásy, pruhy a kotouče válcované za studena, tyče lisované za tepla, kruhové, čtvercové, ploché tyče a dráty tažené za studena, trubky bezešvé tažené za studena, profily, výkovky zápustkové. Na drobné součástky vyráběné třískovým obráběním, dráty pro matice paprsků jízdních kol, armatury, šroubení a ventilová sedla, kluzné součásti, výrobky pro přesnou mechaniku (hodiny, měřící přístroje). Dobrá odolnost proti atmosférické korozi, mořské vodě, chloridům a páře. Vhodná pro svařování a pájení. F41 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2. Konečný stav dodávky: tažený, označení zh
CuZn39Pb3 (2.0401) F43 dle DIN 17660 Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro tyče pro třískové obrábění, tvářené a netvářené přířezy pro kování, dráty, profily a ploché tyče pro všeobecné použití, duté tyče pro třískové obrábění, výkovky a trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití. Odolnost proti atmosférické korozi dobrá, nebezpečí odzinkování a korozního praskání v mořské vodě a roztocích soli, neodolává amonným sloučeninám a kyanidům. Vhodná pro odporové svařování (bodové a stykové) a pájení měkké i tvrdé. Na šrouby, matice, výlisky, výkovky (armatury), profily pro elektrotechniku a architekturu, zámečnické součásti.F43 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
CuZn40Pb2 (2.0402) p dle DIN 17660 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Tvárnost za tepla výborná a za studena omezená. Odolnost proti atmosférické korozi velmi dobrá, v mořské vodě a slaných roztocích dochází k odzinkování a ke koroznímu praskání, neodolává amoniaku, amonným sloučeninám, sirovodíku a kyanidům. Svařitelnost dobrá při odporovém svařování na tupo, jiné způsoby svařování se nedoporučují, pájitelnost výborná měkkými pájkami, dobrá tvrdými pájkami. Na výrobky s velmi dobrou odolností proti atmosférické korozi, pro jejichž zhotovení je požadována výborná obrobitelnost a tvařitelnost za tepla, slitinu lze dobře kovat a lisovat, je vhodná k obrábění na automatech, pro výkovky a výlisky na armatury, šrouby a jiné součásti hromadné výroby, profily v průmyslové elektrotechnice. Materiál je vhodný pro: tyče a duté tyče k třískovému obrábění, tvářené / netvářené přířezy pro kování, několikahranné, duté, ploché tyče a profily, bezešvé kruhové trubky pro všeobecné použití, dráty pro pružiny a spojovací součásti, zápustkové a volné výkovky. Stav materiálu: lisovaný, označení p.
CW004A-A026 (Cu-ETP, měkký) dle EN 13602 Měď tvářená. Odolává neoxidujícím minerálním a organickým kyselinám, zásaditým a solným roztokům i různým přírodním a upravovaným vodám, rovněž korozi v zeminách. Může však korodovat v neoxidujících provzdušněných kyselinách (např. sírové či octové). Neodolává kyselině dusičné, čpavku, roztokům kyselých chromátů, chloridům železa, solím rtuti, perchlorátům a persulfátům. Svařitelnost: odporové svařování dává dobré výsledky, svařitelnost technologií TIG je uspokojivá, nedoporučuje se svařování MIG, bodové a švové odporové a kyslíko-acetylenovým plamenem. Pájitelnost měkkými pájkami je výborná a tvrdými pájkami je dobrá. Odolává koroznímu praskání, ale při vyšším obsahu kyslíku je náchylná k vodíkové křehkosti. Tvařitelnost za tepla výborná, za studena výborná ve vyžíhaném stavu. Na tažené kruhové dráty od průměru 0,4 mm do 5 mm včetně pro výrobu elektrických vodičů určených k výrobě holých a izolovaných kabelů a ohebných šňůr. Holé nebo pocínované, jednotlivé nebo vícenásobné, žíhané nebo tvrdé tažené dráty. Konečný stav dodávky: žíhaný, označení A
min. hodnota tažnosti v %, označení A026.
CW004A-H065 (Cu-ETP) dle EN 13601
CW004A-R200 (Cu-ETP) dle EN 13601 Měď tvářená. Odolává neoxidujícím minerálním a organickým kyselinám, zásaditým a solným roztokům i různým přírodním a upravovaným vodám, rovněž korozi v zeminách. Může však korodovat v neoxidujících provzdušněných kyselinách (např. sírové či octové). Neodolává kyselině dusičné, čpavku, roztokům kyselých chromátů, chloridům železa, solím rtuti, perchlorátům a persulfátům. Odolává koroznímu praskání, ale při vyšším obsahu kyslíku je náchylná k vodíkové křehkosti. Svařitelnost: odporové svařování dává dobré výsledky, svařitelnost technologií TIG je uspokojivá, nedoporučuje se svařování MIG, bodové a švové odporové a kyslíko-acetylenovým plamenem. Pájitelnost měkkými pájkami je výborná a tvrdými pájkami je dobrá. Tvařitelnost za tepla výborná, za studena výborná ve vyžíhaném stavu. Na tyče a dráty pro všobecné použití v elektrotechnice. Kruhové, čtvercové a šestihranné tyče průměrů nebo tloušťěk od 2 mm do 80 mm včetně. Ploché tyče tloušťěk od 2 mm do 40 mm včetně a šířek od 3 mm do 200 mm včetně. Kruhové, čtvercové, šestihranné a obdélníkové dráty průměrů nebo tloušťěk od 2 mm do 25 mm včetně nebo tloušťěk od 0,5 mm do 12 mm včetně a šířek od 1 mm do 20 mm včetně. Konečný stav dodávky: měkký, označení R200 vyjadřuje minimální pevnost v tahu Rm [MPa]
Druh hran: ostré hrany, označení SH.
CW008A-R240 (Cu-OF) dle EN 1652 Měď tvářená pro všeobecné účely, měděné předlitky a polotovary. Výborně odolává atmosférické korozi, mořské vodě
neodolává oxidujícím kyselinám, vlhkému čpavku, halogenům, sulfidům a roztokům obsahujícím amonné ionty. Výborná tvařitelnost za tepla - všemi technologiemi, za studena - v žíhaném stavu. Dobrá svařitelnost a velmi dobrá pájitelnost měkkými i tvrdými pájkami. Použití především v elektrotechnice (přípojnice, sběrnice, tranzistory, koaxiální kabely, anody, atp., ve vakuové technice na zátavy skla do kovu, elektrické vodiče). Materiál je vhodný pro: desky, plechy a pásy pro všeobecné použití, pásy pro žárové pocínování, bezešvé tažené trubky (kruhové, čtvercové, obdélníkové), tyče a dráty (kruhové, čtvercové, ploché / obdélníkové, 6hranné), tažené dráty (kruhové - holé / pocínované, žíhané / tvrdé, s vysokou konduktivitou), profily a profilové dráty, zápustkové a volné výkovky.
Stav materiálu:
R240 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa/mm2], 1/2 tvrdý.
CW024A (Cu-DHP) dle EN 1057 / 1172 / 1652 / 12735-1, 2 a 12449 Měď tvářená pro všeobecné účely a pro jmenovité účely. Pro desky, plechy, pásy, kotouče pro všeobecné použití a na boilery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody, trubky bezešvé kruhové na vodu i plyn pro sanitární instalace, vytápěcí zařízení, pro elektrotechnické účely, klimatizaci a chlazení. Dobře tvařitelná. Odolnost proti atmosférické korozi výborná, odolává působení roztoků kyselin, které nemají oxidační charakter a nejsou provzdušněny, neodolává amoniaku, volnému chlóru, sirným sloučeninám. Svařitelnost zaručená podmíněná a pájitelnost velmi dobrá měkkými i tvrdými pájkami. Konstrukční materiál pro přístroje a zařízení v chemickém, chladírenském a potravinářském průmyslu.
Konečný stav dodávky: žíhaný, označení R220 (vyjadřuje také minimální pevnost v tahu Rm [MPa])
žíhaný, označení R240 (vyjadřuje také minimální pevnost v tahu Rm [MPa])
žíhaný, označení R250 (vyjadřuje také minimální pevnost v tahu Rm [MPa])
žíhaný, označení R290 (vyjadřuje také minimální pevnost v tahu Rm [MPa])
částečně žíhaný, označení Y040 (vyjadřuje minimální smluvní mez kluzu Rp0,2=40 Mpa).
CW452K H160 (CuSn6) dle EN 12163 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Pro desky, plechy, pásy, kotouče, tyče a dráty, profily a ploché tyče a trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití, na pásy pro pružiny a konektory. Velmi dobře odolává atmosferické korozi v průmyslové i přímořské oblasti, pomalu proudící vodní páře do 250 °C, částečně odolává mořské vodě a vlhkému SO2. Neodolává vlhkým parám HNO3 a H2S, oxidujícím kyselinám (HNO3, H2SO4), amonným solím a kyanidům. Tvařitelnost za tepla dobrá, za studena výborná. Svařitelnost výborná jen při elektrickém odporovém svařování na tupo, dobrá svařitelnost ostatními odporovými způsoby a elektricky obloukově v ochranné atmosféře, podmíněná svařitelnost plamenem (tavidlo) a obalenou elektrodou (předehřev). Pájitelnost velmi dobrá měkkými i tvrdými pájkami. Materiál je vhodný na: součásti pro strojírenství (pružiny, svorníky, kluzná ložiska, manometry), elektrotechniku (konektory, pojistky, vypínače), papírenský a textilní průmysl. Stav materiálu: H160 = min. hodnota tvrdosti.
CW453K H170 (CuSn8) dle EN 12163 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Výborně odolává městské, průmyslové, důlní a mořské atmosféře, pitné, mořské a kondensační vodě, benzínu, freonu, olejům, naftě, vlhkému SO2, neodolává vlhkému čpavku, amonným sloučeninám, HNO3, H2SO4, H2S, H2O2, solím Ag a Hg a alkalickým kyanidům. Tvařitelnost za tepla - dobrá, za studena velmi dobrá. Svařitelnost uspokojivá až výborná (dle použitého technologického postupu) a pájitelnost velmi dobrá měkkými i tvrdými pájkami. Použití na součásti ve strojírenství (pružiny, svorníky, trubky, kluzná ložiska, spojky, membrány), elektrotechnice (konektory, pojistky, vypínače), stavebnictví (úložné desky mostů), chemickém a textilním průmyslu, jako přídavný materiál pro svařování. Materiál je vhodný pro: desky, plechy, pásy, kotouče, tyče, bezešvé kruhové trubky, dráty pro všeobecné použití, pásy pro žárové pocínování, výrobu pružin a konektorů, dráty na výrobu pružin a spojovacích součástí, profily.
Stav materiálu:
H125 = min. hodnota tvrdosti.
CW501L-R240/R280 (CuZn10) dle EN 1652 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Velmi dobrá tvárnost bez nebezpečí vnitřních pnutí. Dobrá chemická odolnost. Svařitelnost - vhodná pro svařování (dle použitého technologického postupu). Použití na lovecké nábojnice, součásti roznětek a rozbušek, umělecké a ozdobné předměty, trubice manometrů, plátování ocelí. Materiál je vhodný pro: desky, plechy, pásy, kotouče, tyče, bezešvé kruhové trubky a dráty pro všeobecné použití, dráty pro výrobu pružin a spojovacích součástí, pásy pro žárové pocínování.
Stav materiálu:
R240/R280 = min. hodnoty pevnosti v tahu [MPa/mm2].
CW503L-R270/R290 (CuZn20) dle EN 1652, EN 12166 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Velmi dobrá tvárnost za tepla i studena, odolnost vůči běžným atmosférám a vodám, při malých mechanických napětích obvykle netrpí korozním praskáním, neodolává kyselině dusičné, solné a sirovodíku. Dobrá svařitelnost (dle použitého technologického postupu) a velmi dobrá pájitelnost tvrdými i měkkými pájkami. Použití na drobné a umělecké zboží, jemné kovové tkaniny, kovové hadice, potrubí a hudební nástroje. Materiál je vhodný pro: desky, plechy, pásy, kotouče, tyče, bezešvé kruhové trubky a dráty pro všeobecné použití, dráty na výrobu pružin a spojovacích součástí, pásy pro žárové pocínování.
Stav materiálu:
R270/R290 = min. hodnoty pevnosti v tahu [MPa/mm2].
CW505L-R270 (CuZn30) Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Velmi dobrá tvárnost za tepla a výborná za studena, odolnost vůči četným druhům vody a atmosféry, ale ve stojatých, mírně slaných a/nebo kyselých vodách může dojít k odzinkování, náchylná ke korozi při mechanickém napětí za přítomnosti amoniaku, neodolává kyselině dusičné, solné a sirovodíku. Svařitelnost uspokojivá až dobrá (dle použitého technologického postupu), pájitelnost výborná tvrdými i měkkými pájkami. Široké použití ve strojírenství a elektrotechnice, pro vojenské účely a architekturu (svorníky, nýty, čepy, pružiny, jádra radiátorů a nádrže, pláště osvětlovacích zařízení, tlakové válce a válce čerpadel, potrubí nábojnice, instalační materiál). Materiál je vhodný pro: desky, plechy, pásy, kotouče, tyče, bezešvé kruhové trubky a dráty pro všeobecné použití, pásy pro výrobu pružin, konektorů a k žárovému pocínování.
Stav materiálu:
R270 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa/mm2].
CW508L-G030/H120/ R300/R350/R410 (CuZn37) dle EN 1652 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Velmi dobrá tvárnost za tepla a dobrá za studena ohýbáním a tažením, celkově dobrá odolnost vůči elektrochemické korozi, v určitých prostředích může dojít k odzinkování nebo ke koroznímu praskání, neodolává kyselině dusičné, solné a sirovodíku. Svařitelnost dobrá až uspokojivá (dle použitého technologického postupu), pájitelnost výborná tvrdými i měkkými pájkami. Nejběžnější mosaz na výrobu kovového zboží - vhodná k pokovení, na pružiny a jiné součásti v elektrotechnice, lamelové chladiče k automobilům, nýty, méně časté použití - výkovky. Materiál je vhodný pro: desky, plechy, pásy, kotouče, tyče, bezešvé kruhové trubky, dráty pro všeobecné použití, profily a několikahranné, duté a ploché tyče, pásy k žárovému pocínování, dráty na pružiny a spojovací součásti, tvářené / netvářené přířezy pro kování, zápustkové a volné výkovky.
Stav materiálu:
G030 = střední hodnota velikosti zrna [µm],
H120 = min. hodnota tvrdosti,
R300/R350/R410 = min. hodnoty pevnosti v tahu [MPa/mm2].
CW607N-R410-SH (CuZn38Pb1) dle EN 12164 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Tvárnost za tepla dobrá, za studena velmi dobrá, vhodná k třískovému obrábění. Odolnost proti atmosférické korozi velmi dobrá, v mořské vodě a slaných roztocích dochází k odzinkování a ke koroznímu praskání, neodolává amonným solím a kyanidům. Svařitelnost uspokojivá při odporovém svařování na tupo (svařováním ztrácí materiál charakter automatové slitiny), jiným způsobem ke svařování nevhodná, pájitelnost výborná měkkými pájkami, dobrá tvrdými pájkami. Na součásti vyráběné na automatizovaných závitořezných výrobních strojích.. Materiál je vhodný pro: tyče a duté tyče pro třískové obrábění, profily a ploché tyče, bezešvé kruhové trubky pro všeobecné účely.
Stav materiálu:
R410, R490 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa/mm2],
SH = ostré hrany, druh hran pro čtvercové, 6 a 8hranné tyče.
CW608N-R410-SH (CuZn38Pb2) dle EN 12164 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Tvárnost za tepla velmi dobrá až výborná, za studena uspokojivá. Odolnost proti atmosférické korozi velmi dobrá, v mořské vodě a slaných roztocích dochází k odzinkování a ke koroznímu praskání, neodolává amonným solím a kyanidům. Svařitelnost uspokojivá při odporovém svařování na tupo, jiné způsoby svařování se nedoporučují, pájitelnost výborná měkkými pájkami, dobrá tvrdými pájkami. Univerzálně používaná mosaz jak na výrobky tvářené za tepla (kováním), tak i pro třískové obrábění na automatizovaných výrobních strojích. Materiál je vhodný pro: tyče a duté tyče k třískové obrábění, tvářené / netvářené přířezy pro kování, několikahranné, duté, ploché tyče a profily, bezešvé kruhové trubky pro všeobecné použití, dráty pro pružiny a spojovací součásti, zápustkové a volné výkovky.
Stav materiálu:
R410 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa/mm2],
SH = ostré hrany, druh hran pro čtvercové, 6 a 8hranné tyče.
CW614N (CuZn39Pb3) dle EN 12168 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Slitina s vynikající obrobitelností, s omezenou tvařitelností za studena. Vhodná na polotovary: tyče a duté tyče pro třískové obrábění, tvářené a netvářené přířezy pro kování, dráty pro všeobecné použití, profily a ploché tyče pro všeobecné použití, výkovky a trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití. Dobrá odolnost proti atmosférické korozi, nebezpečí odzinkování a korozního praskání v mořské vodě a roztocích soli, neodolává amonným sloučeninám a kyanidům. Na výtlačně lisované profily pro architekturu, zámečnické součásti, různé výkovky pro strojírenství. Svařitelnost je uspokojivá a lze ji dosáhnout jen odporovým svařováním na tupo. Pájitelnost je výborná měkkými pájkami, dobrá při tvrdém pájení.
Konečný stav dodávky:
R430/R500 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa].
Druh hran:
ostré, označení SH
zaoblené, označení RD.
A/B = třída mezních úchylek [mm].
CW617N (CuZn40Pb2) dle EN 12164 Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Vynikající obrobitelnost, ale velmi omezená tvářitelnost za studena. Odolnost proti atmosférické korozi velmi dobrá, v mořské vodě a slaných roztocích dochází k odzinkování a ke koroznímu praskání, neodolává amoniaku, amonným sloučeninám, sirovodíku a kyanidům. Svařitelnost dobrá pouze při odporovém svařování (bodové a stykové), jiné způsoby svařování se nedoporučují, pájitelnost dobrá cínovými i stříbrnými pájkami. Používá se pro výkovky a výlisky na armatury, šrouby a jiné součásti hromadné výroby a profily v průmyslové elektrotechnice. Materiál je vhodný pro: tyče a profily.
Konečný stav dodávky:
R360/R430/R500 = min. hodnota pevnosti v tahu [MPa]
Druh hran:
ostré, označení SH
zaoblené, označení RD.
A/B = třída mezních úchylek [mm].
ČSN 05 5686 (B-Cu60ZnSi-900/880) Slitina mědi pro jmenovité účely, tvrdá pájka měděná. Výrobní tvar - tvarované tyče. Na kapilární pájení ocelí, mědi a slitin mědi s bodem tavení nad 950 °C, niklu a jeho slitin a na nánosové pájení litin a ocelí. Odolnost proti korozi: v běžných prostředích odolává lépe než základní materiál z nelegovaných ocelí a litin, spoje mědi a jejich slitin s niklem mohou být korodovány některými druhy vod, amoniakem, amonnými a železitými solemi, kyanidy atp. Teplota tavení (solidus/likvidus): 880 / 900 °C.
ČSN 42 3001 (Cu99,9E) Měď tvářená pro elektrotechnické účely, elektrovodná. Za tepla i studena tvárná. Odolnost proti elektrochemické a atmosférické oxidaci dobrá, oxidace ohřevem na vzduchu, odolává neoxidujícím roztokům kyselin (HF, HCl), neodolává volnému chloru, amoniaku a sirným sloučeninám, náchylná k vodíkové křehkosti. Vhodná pro svařování a pájení. Na elektrovodný materiál pro přístroje, stroje a zařízení v elektrotechnice. Materiál je vhodný pro: plechy, pásy, pruhy, desky, anody, dynamopásy, pro elektrotechnické použití - dráty, lamelové tyče, kruhové trubky a profily, profilové trolejové dráty (kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné), fólie.
ČSN 42 3004 (Cu 99,75) Měď tvářená vhodná pro svařování, všeobecné účely. Velmi dobrá tvařitelnost za tepla i studena. Odolnost proti elektrochemické a atmosférické oxidaci dobrá, ohřevem na vzduchu se pokrývá oxidy, odolává neoxidujícím roztokům kyselin, které nejsou provzdušněny, neodolává volnému chloru, amoniaku a sirným sloučeninám, náchylná k vodíkové křehkosti. Vhodná pro svařování a pájení. Jako konstrukční materiál na stavbu zařízení pro chemický, potravinářský a chladírenský průmysl. Materiál je vhodný pro: plechy, pásy, pruhy, desky, anody, tyče kruhové, čtvercové a ploché, kruhové trubky a kruhové trubky pro výrobu nýtů.
ČSN 42 3045 (CuAl9Fe3) Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Dobrá tvařitelnost za tepla i studena. Odolnost proti korozi velmi dobrá u neoxidujících kyselin (H2SO4, HCI, H3PO4), vůči různým vodám včetně mořské, neodolává oxidačním solím a solím obsahujícím těžké kovy, citlivá ke koroznímu praskání ve vlhkém čpavku a sloučeninách Hg. Odolná proti opotřebení. Nevhodná ke svařování (vhodná ke svařování jen odporem na tupo), pájitelnost dobrá tvrdými pájkami. Na mechanicky a korozně namáhané součásti v hydraulice (hřídele čerpadel, vodící pouzdra), vačky, ozubení, svorníky a matice, nejiskřivé nástroje. Materiál je vhodný pro: kruhové tyče, výkovky.
ČSN 42 3046 (CuAl10Fe3Mn1,5) Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Dobrá tvařitelnost za tepla i studena. Odolnost proti neoxidujícím minerálním kyselinám (chlorovodíková působí intenzivněji), vůči různým vodám včetně mořské, neodolává oxidačním solím a solím obsahujícím těžké kovy, citlivá ke koroznímu praskání ve vlhkém čpavku a sloučeninách Hg. Nevhodná ke svařování (vhodná ke svařování jen odporem na tupo, obalenou elektrodou nebo s tavidlem), pájitelnost dobrá tvrdými pájkami. Na součásti odolávající korozi, kavitaci a opotřebení, vodící pouzdra pro hydraulické stroje a zařízení, sedla ventilů. Materiál je vhodný pro: kruhové tyče, trubky a výkovky.
ČSN 42 3203 (CuZn20) Slitina mědi tvářená pro všeobecné účely. Velmi dobrá tvařitelnost při válcování a lisování za tepla i studena. Slitina je stálá v běžných korozních prostředích, při malých napětích se korozní praskání vyskytuje zřídka. Neodolává HNO3, HCI a H2S. Je svařitelná plamenem (v závislosti na tloušťce polotovaru a způsobu svařování), pájitelnost velmi dobrá (Ag, Sn a mosaznými pájkami). Na výrobu drobného a uměleckého zboží, jemných kovových tkanin. Na armatury v elektrotechnice, kovové hadice a trubice manometrů, na výrobu papírenských sít. Materiál je vhodný pro: plechy, pásy, pruhy, kotouče, tyče čtvercové a kruhové, dráty a bezešvé trubky.
ČSN 42 3213 Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, desky a anody za tepla válcované, plechy, pásy, pruhy a kotouče za studena válcované, tyče (kruhové, čtvercové, ploché), dráty a trubky bezešvé tažené za studena. Odolnost proti korozi je menší než u mosazi s menším obsahem zinku (např.: CuZn30). Velmi dobře tvárná při lisování a válcování za tepla a při ohýbání a tažení za studena. Ke svařování a pájení vhodná (pomocí tavící elektrody v argonu obtížně). Tato běžná mosaz se používá k výrobě kovového zboží, lamelové chladiče automobilů, nýty, pružiny, součásti v elektrotechnice, je vhodná k pokovení.
ČSN 42 3213 (CuZn37) Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, desky a anody za tepla válcované, plechy, pásy, pruhy a kotouče za studena válcované, tyče (kruhové, čtvercové, ploché), dráty a trubky bezešvé tažené za studena. Odolnost proti korozi je menší než u mosazi s menším obsahem zinku (např.: CuZn30). Velmi dobře tvárná při lisování a válcování za tepla a při ohýbání a tažení za studena. Svařitelnost dobrá plamenem (tavidlo nutné), technologií TIG a pod tavidlem. Pájitelnost dobrá cínovými i stříbrnými pájkami. Tato běžná mosaz se používá k výrobě kovového zboží, lamelové chladiče automobilů, nýty, pružiny, součásti v elektrotechnice, je vhodná k pokovení.
ČSN 42 3221 (CuZn38Pb) Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro tyče kruhové, ploché, trubky a výkovky lisované za tepla. Odolnost proti atmosférické korozi, mořské vodě, chloridům a přehřáté páře je velmi dobrá. Slitina je vhodná k třískovému obrábění, ohýbání, lisování, lapování a broušení. Pro drobné dílce u výroby karburátorů, na armatury a obráběné součásti s velkou tvrdostí, na šroubení a ventilová sedla, kluzné součásti. Slitina není vhodná ke svařování (ztrácí charakter automatové slitiny), k pájení vhodná.
ČSN 42 3222 (CuZn39Pb1) Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, desky za tepla válcované, plechy, pásy, pruhy, kotouče válcované za studena, drát kruhový a tyče (kruhové, čtvercové, 6hranné, ploché) tažené za studena, tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné) a profily lisované za tepla, profily tažené za tepla a výkovky zápustkové. Velmi dobrá odolnost vůči korozi, podléhá koroznímu praskání a odzinkování v roztocích solí a mořské vodě, neodolává amonným solím a kyanidům. Dobrá tvářitelnost a lisovatelnost za tepla. Ke svařování a pájení vhodná. Na výrobky přesné mechaniky (hodiny, hodinky, měřící přístroje), na výrobky obráběné na automatech, zápustkové výkovky pro armatury.
ČSN 42 3223 (CuZn40Pb2) Slitina mědi tvářená, pro všeobecné účely. Pro tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné) a profily lisované za tepla a tažené za studena a pro výkovky zápustkové. Odolnost proti atmosférické korozi velmi dobrá, podléhá koroznímu praskání a odzinkování v roztocích solí a mořské vodě, neodolává amonným solím a kyanidům. Ke svařování odporem (pro jiné způsoby se nedoporučuje) a pájení vhodná. Dobrá tvářitelnost a lisovatelnost. Pro výkovky a výlisky na armatury, šrouby, matice a jiné součásti hromadné výroby, profily pro elektrotechnické účely.
ČSN 42 4004 (Al 99,5) Hliník tvářený, pro elektrotechnické účely. Pro plechy, pásy, pruhy, kotouče válcované za studena, dynamopásy tažené a válcované za studena, dráty tažené za studena, tyče (kruhové, ploché, čtvercové), trubky bezešvé a profily lisované za tepla nebo tažené za studena. Vysoká odolnost proti korozi v městských a průmyslových atmosférách, v destilované a čisté tlakové vodě a páře (do 180 °C), odolává koroznímu praskání. Svařitelnost i pájitelnost velmi dobrá až dobrá. Pro hliníkové holé vodiče venkovních a vnitřních rozvodných zařízení (ploché vodiče jsou vhodné pro proudy nad 200 A, kruhové vodiče do 600 A) a pro menší mechanické namáhání. Trubkové vodiče jsou vhodné pro vyšší napětí (nad 35 kV) zejména pro venkovní rozvody. Profilové vodiče se hodí pro největší mechanické a proudové zatížení. Vhodný také pro výrobu technických fólií.
ČSN 42 4005 (Al 99,5) Hliník tvářený, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy, pruhy válcované za tepla, plechy, pásy, pruhy a kotouče válcované za studena, dráty (kruhové, čtvercové, 6hranné) tažené za studena, tyče (kruhové, čtvercové, 6hranné, ploché), trubky (kruhové, plochooválné a několikahranné) a profily tažené za studena a lisované za tepla. Vysoká odolnost proti korozi v městských a průmyslových atmosférách, v destilované a čisté tlakové vodě a páře (do 180 °C), dobrá odolnost organickým kyselinám s výjimkou kyseliny mravenčí a šťavelové a ovocným šťávám. Neodolává zředěným anorganickým kyselinám, halovým kyselinám a hydroxidům. Výborná tvářitelnost za tepla i studena. Svařitelnost velmi dobrá. Na zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu, mobilní nádrže v dopravě.
ČSN 42 4201 (AlCu4Mg) Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy, pruhy, kotouče válcované za tepla a studena, dráty tažené za studena, tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné), trubky bezešvé a profily tažené za studena a lisované za tepla, výkovky zápustkové tvářené za tepla. Odolnost vůči korozi celkově malá. Uspokojivá odolnost atmosférické korozi je podmíněna vhodným tepelným zpracováním. Velmi dobře tvárná za tepla i studena. Svařitelná pouze při bodovém svařování, pro jiné způsoby svařování nevhodná. Pájení se nedoporučuje. Konstrukční materiál s vysokou pevností po tepelném zpracování, dobře třískově obrobitelná, nízká chemická odolnost. Na výrobu dopravních prostředků (na nýtované a šroubované spoje), jejichž provozní teplota nepřekročí 100 °C.
ČSN 42 4203 (AlCu4Mg1) Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Konstrukční materiál s vysokou mechanickou pevností (po tepelném zpracování), s menší tažností, dobře třískově obrobitelný. Odolnost vůči korozi je celkově malá. Uspokojivá je odolnost vůči atmosférické korozi je podmíněna dostatečně rychlým ochlazením z teploty rozpouštěcího žíhání, což sníží náchylnost slitiny k mezikrystalové korozi. Tvařitelnost velmi dobrá za tepla i za studena (v měkkém stavu). Svařitelnost dobrá pouze při bodovém odporovém svařování, jiným způsobem ke svařování nevhodná. Nedoporučuje se k pájení. Na stavby letadel, kola nákladních automobilů, nýty, šrouby, na různé konstrukční účely v dopravních prostředcích (nýtované a šroubované). Materiál je vhodný pro: plechy, pásy, pruhy, kotouče, dráty, tyče kruhové, čtvercové, ploché a 6hranné, trubky bezešvé a profily.
ČSN 42 4222 (AlZn6Mg2Cu) Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Pro tyče kruhové, čtvercové a pro profily lisované za tepla, výkovky zápustkové tvářené za tepla. Dobrá odolnost vůči atmosférické korozi a koroznímu praskání s výjimkou velkých průřezů polotovarů. Tvařitelnost při tváření za studena obtížná. Vhodná pro vysoce namáhané konstrukce, pro výrobu dopravních prostředků (zejména vzdušných) a pro speciální techniku. Svařování: velmi dobrá svařitelnost při odporovém svařování, dobrá při obloukovém svařování a obtížná při svařování plamenem. Pájitelnost je obtížná při měkkém i tvrdém pájení.
ČSN 42 4254 (AlCu4BiPb) Slitina hliníku tvářená, automatová, pro všeobecné účely. Vhodná k obrábění na automatech. Tvařitelnost je velmi dobrá při tváření za tepla. Slitina odolává atmosférické korozi, ve vytvrzeném stavu je náchylná ke koroznímu praskání. Svařitelnost - nevhodná ke svařování. Na součásti pro jemnou mechaniku a optiku vyráběné obráběním na automatech. Materiál je vhodný pro: tyče kruhové, čtvercové, 6hranné a trubky bezešvé.
ČSN 42 4401 (AlMgSi) Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy, pruhy a kotouče válcované za studena, dráty tažené za studena. Odolnost proti korozi velmi dobrá. Vetší odolnost vůči mořské vodě a slabě alkalickým roztokům než u čistého hliníku. Výborná tvářitelnost za tepla i studena a leštitelnost. Vhodná pro svařování. Na středně namáhané konstrukce letadel a vozidel, ve stavebnictví, potravinářství, pro jemnou mechaniku a optiku.
ČSN 42 4413 (AlMg3) Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy, pruhy, kotouče za studena válcované, tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné) lisované za tepla a tažené za studena, trubky kruhové tažené za studena. Odolnost proti korozi velmi dobrá, větší odolnost vůči mořské vodě a slabě alkalickým roztokům než u technicky čistého hliníku. Střední pevnost, velmi dobrá tvářitelnost při lisování za tepla a leštitelnost. Velmi dobrá svařitelnost běžnými technologiemi, nutný předhřev na 100 - 300 °C, podle tloušťky materiálu. Na středně namáhané konstrukce, odolné korozi a mořské vodě
pro potravinářský a chemický průmysl, pro vnitřní a vnější architekturu, stavbu vozidel.
ČSN 42 4441 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. plechy, pásy, desky tvářené za tepla i studena, tyče kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, trubky bezešvé a lisované, lisované a protlačované profily. Dobrá tvárnost za tepla, příznivý průběh rozpouštěcího žíhání (samokalitelnost), zpevňování vytvrzováním za normální nebo vyšší teploty, popř. tvářením za studena. Dobrá odolnost vůči korozi, schopnost anodické oxidace a leštění, vhodné pro svařované konstrukce středně namáhané ve stavebnictví, ke stavbě kolejových a vzdušných dopravních prostředků, na tlakové nádrže, výkovky. Vhodná ke svařování.
DC01 (1.0330) dle EN 10130 Nelegovaná jakostní ocel, vhodná pro tváření za studena, k nanášení povlaků žárovým pokovováním, elektrolyticky a k nanášení organických a jiných povlaků. Pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí, válcované za studena bez povlaku, plechy, široké pásy, podélně dělené široké pásy, pruhy z podélně dělených širokých pásů nebo plechů. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný).
Jakost povrchu:
A, m (normální drsnost).
DC03 (1.0347) dle EN 10130 Nelegovaná jakostní ocel, vhodná pro tváření za studena, k nanášení povlaků žárovým pokovováním, elektrolyticky a k nanášení organických a jiných povlaků. Pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí, válcované za studena bez povlaku, plechy, široké pásy, podélně dělené široké pásy, nebo pruhy z podélně dělených širokých pásů nebo plechů. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný). Pro zamezení vzniku deformačních čar u výrobků z této oceli platí lhůta 6 měsíců od odeslání (předání k expedici) - pro povrchy druhu A, B.
DC04 (1.0338) dle EN 10130 Nelegovaná jakostní ocel, vhodná pro tváření za studena, k nanášení povlaků žárovým pokovováním, elektrolyticky a k nanášení organických a jiných povlaků. Pro ploché výrobky z hlubokotažných ocelí, válcované za studena bez povlaku, plechy, široké pásy, podélně dělené široké pásy, nebo pruhy z podélně dělených širokých pásů nebo plechů. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný). Pro zamezení vzniku deformačních čar u výrobků z této oceli platí lhůta 6 měsíců od odeslání (předání k expedici) - pro povrchy druhu A, B.
DD11 (1.0332) dle EN 10111 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro tváření za studena. Pro plechy a pásy z hlubokotažných ocelí, kontinuálně válcované za tepla a pro výrobky tvářené za studena např. lisováním. Svařitelnost - vhodná pro svařování (při objednávání se doporučuje uvést metodu svařování, při svařování plamenem je tento údaj nutný).
DD12 (1.0398) dle EN 10111 Nelegovaná jakostní ocel, válcovaná za tepla, vhodná k tváření za studena (lisování) a k nanášení povlaků. Pro plechy, pásy (ve svitcích) z hlubokotažných ocelí. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný).
DD14 (1.0389) dle EN 10111 Nelegovaná jakostní ocel, válcovaná za tepla, vhodná k tváření za studena (lisování) a k nanášení povlaků. Pro plechy, pásy (ve svitcích) z hlubokotažných ocelí. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný).
DUROSTAT Obchodní značka (název) pro mikrolegovanou, konstrukční, otěruvzdornou ocel. Vhodná pro výrobu tlustých plechů, se zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání s dobrou houževnatostí, za studena dobře tvařitelná. Použití např.: automobilový a těžařský průmysl, při výstavbě jeřábů, drtičů, třídíren, dopravníků, žlabů, řezných břitů, součásti rypadel a nástaveb automobilů. Svařitelnost: dobrá.
DX51D+Z200 M A C (nebo NB nebo ...) (1.0226) dle EN 10142 Hlubokotažná ocel, ohýbání a tvarování, k nanášení povlaků žárovým pokovením. Pro ploché výrobky, kontinuálně žárově pozinkované, pásy všech šířek, plechy dělené z pásů. Pro zamezení vzniku deformačních čar u výrobků z této oceli platí lhůta 1 měsíc od odeslání (předání k expedici) - pro povrchy druhu B, C. Pro hodnoty mechanických vlastností platí lhůta 8 dnů od termínu odeslání výrobků (předání k expedici) dohodnutého při objednávání. Konečný stav dodávky: žárově pokoveno zinkem, označení +Z (min. 99 % Zn), následuje číslo označující jmenovitou hmotnost povlaku v g/m2.
Typy provedení povlaku:
N = obvyklý zinkový květ,
M = malý zinkový květ,
R = slitina zinek-železo.
Jakost povrchu:
A = povrch obvyklé jakosti,
B = povrch zlepšené jakosti,
C = povrch nejlepší jakosti.
Povrchová úprava:
C = chemická pasivace,
O = olejování,
CO = chemická pasivace a olejování, U = bez úpravy.
E-Cu 57 (2.0060) dle DIN 1787 Měď tvářená pro elektrotechnické účely. Vhodná pro svařování. Pro desky, plechy, pásy, folie, anody, dynamopásy, dráty pro elektrotechnické účely, kruhové a profilové trolejové dráty, tyče, trubky a lamely pro elektrotechnické účely.
Konečný stav dodávky:
lisovaný, označení p
tažený, označení zh.
F25 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2.
E220+CR2, S4 (1.0215) dle EN 10305-5 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro potrubí. Na výrobu svařovaných trubek kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu pro přesné použití, kalibrovaných za studena. Na trubky s přesně definovanými tolerancemi rozměrů a předepsanou drsností povrchu. Pro výrobu vozidel, nábytku, všeobecné použití ve strojírenském průmyslu. Dodací podmínky: svařovaný a kalibrovaný za studena, označení +CR2. Stav povrchu: povlečený podle dohodnutých podmínek, označení S4 (platí pro trubky).
E295 (1.0050) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí, na nesvařované strojní součásti, namáhané staticky i dynamicky, na dlouhé a ploché výrobky za tepla válcované, pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích.
E335 (1.0060) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí, na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, na součásti vystavené velkému měrnému tlaku, na dlouhé a ploché výrobky za tepla válcované, pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Konečný stav dodávky:loupané, označení +SH.
E360 (1.0070) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční ocel, na strojní součásti s vyšší odolností proti namáhání a opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost.
EN AB-46000, EN AB-AlSi9Cu3(Fe) dle EN 1676 Slitina hliníku určená pro přetavení. Ingoty.
EN AB-47000, EN AB-AlSi12(Cu) dle EN 1676 Slitinový hliníkový ingot. Ingoty jsou vhodné pro přetavení. Mohou mít různé tvary, např.: tvaru lichoběžníku, T, U, slitky, plynule litý a další tvary. Lichoběžníkové ingoty mohou být svazkovány. Malé ingoty musí být svázány do svazků a jejich hmotnost by neměla překročit jednu tunu. Ingoty musí být přiměřeně bez: viditelných vad, mastnoty, nečistoty, koroze, strusky a cizích těles, včetně barvy (krom barvy použité pro účel značení), kovových a nekovových vměstků, plynové pórovitosti. Mohou mít trhliny nebo staženiny, které mohou obsahovat vodu.
EN AW-1050A (Al99,5) dle EN 573-3 Hliník tvářený pro všeobecné účely. Pro polotovary: plechy, pásy, desky tvářené za tepla i studena, tenké plechy, tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné) a trubky tažené za studena, lisované tyče, trubky a profily, tažené dráty, technické fólie. Obrobitelnost ucházející, vhodný k eloxování, vhodný ke svařování. Konečný stav dodávky:deformačně zpevněný a 1 tvrdý, označení H14
deformačně zpevněný a 4/4 tvrdý, označení H18
deformačně zpevněný a částečně žíhaný 1 tvrdý, označení H24
deformačně zpevněný a částečně žíhaný 4/4 tvrdý, označení H28
žíhaný a mírně deformačně zpevněný a částečně žíhaný (méně než stav H11) během po sobě následujících operací jako vypínání nebo rovnání, označení O/H111
EN AW-2007 [AlCu4PbMgMn] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné), trubky lisované komorovou matricí, bezešvé a tažené za studena, profily. Konstrukční materiál na mechanicky značně namáhané součásti, zejména v dopravě. Vysoká pevnost docílená tepelným zpracováním. Špatná odolnost proti atmosférické korozi. Obrobitelnost velmi dobrá. Slitina nevhodná pro svařování a k eloxování. Nevhodná pro použití v potravinářství.
Konečný stav dodávky:
po rozpouštěcím žíhání (uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí a přirozeném stárnutí, po vypnutí se výrobky dále nevyrovnávají), označení T351
po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí, označení T4.
EN AW-2017A [AlCu4MgSi(A)] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, tyče (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, bezešvé, lisované komorovou matricí), trubky, profily, dráty. Špatná odolnost vůči korozi (nutná povrchová úprava). Slitina není vhodná ke svařování. Nevhodná k eloxování.. Na více namáhané součásti dopravních prostředků. Nevhodná pro potravinářství.
Konečný stav dodávky:
po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí, označení T4.
po rozpouštěcím žíhání, tváření za studena a přirozeném stárnutí, označení T3
po rozpouštěcím žíhání (uvolnění vnitřního pnutí vypnutím řízenou velikostí a přirozeném stárnutí, po vypnutí se výrobky dále nevyrovnávají), označení T451
EN AW-5005 H22 [AlMg1] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, tenké plechy pro výměníky tepla, tyče a trubky tažené za studena (tyče kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, trubky bezešvé a lisované komorovou matricí), lisované tyče, trubky a profily a vysokofrekvenčně svařované trubky. Konečný stav dodávky:
H22 = deformačně zpevněný a částečně žíhaný 1/4 tvrdý.
EN AW-5052 [AlMg2,5] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, pro tyče a lisované tyče, trubky tažené za studena, profily a trubky (tyče kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, trubky bezešvé a lisované komorovou matricí, profily) a tažené dráty.
Konečný stav dodávky:
žíhaný, označení O.
EN AW-5083 [AlMg4,5Mn0,7] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, tyče a trubky (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné, bezešvé, lisované komorovou matricí), trubky vysokofrekvenčně svařované, bezešvé a lisované komorovou matricí, profily, výkovky, přířezy pro kování. Velmi dobrá odolnost vůči korozi, odolává slabě alkalickým roztokům a mořské vodě. Vhodná ke svařování, vhodnost k eloxování střední. Na svařované konstrukce, skladovací nádrže, tlakové nádoby, námořní plavidla.
Konečný stav dodávky:
žíhaný a mírně deformačně zpevněný a částečně žíhaný (méně než stav H11) během po sobě následujících operací jako vypínání nebo rovnání, označení H111
mírně deformačně zpevněný po tváření za zvýšené teploty nebo po tváření za studena s omezenou velikostí (specifikují se meze mechanických vlastností)
deformačně zpevněný (1/4 tvrdý), označení H12.
EN AW-5754 O [AlMg3] dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená, pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, tyče a trubky tažené za studena, lisované tyče, trubky a profily, tažené dráty, výkovky, trubky vysokofrekvenčně svařované a tvářené přířezy pro kování. Na konstrukce, které mají odolávat korozi a být dobře leštitelné (vozidla, plavidla, zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu, vnější a vnitřní architektura). Slitina vhodná ke svařování. Odolnost proti korozi vysoká, zvláště proti mořské vodě. Vhodná k eloxování, dobře obrobitelná. Konečný stav dodávky:
H22 = deformačně zpevněný a částečně žíhaný 1/4 tvrdý
H24 = deformačně zpevněný a částečně žíhaný 1/2 tvrdý
O/H111 = žíhaný a mírně deformačně zpevněný a částečně žíhaný (méně než stav H11) během po sobě následujících operací jako vypínání nebo rovnání.
EN AW-6101B T6 (AlMgSi) dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Pro lisované tyče, trubky a profily, pro tyče kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, trubky bezešvé a lisované komorovou matricí, profily. Konečný stav dodávky: T6 = po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí.
EN AW-7020 (AlZn4,5Mg1) dle EN 573-3 Slitina hliníku tvářená pro všeobecné účely. Pro plechy, pásy a desky tvářené za tepla i studena, tyče a trubky tažené za studena (kruhové, ploché, čtvercové, 6hranné a bezešvé a lisované komorovou matricí) a lisované tyče, trubky a profily. Dobrá tvárnost za tepla, příznivý průběh rozpouštěcího žíhání (samokalitelnost), zpevňování vytvrzováním za normální nebo vyšší teploty, popř. tvářením za studena. Vhodná ke stavbě kolejových a vzdušných dopravních prostředků a na tlakové nádrže, výkovky. Nevhodná pro použití v potravinářství.
Konečný stav dodávky:
T6 = po rozpouštěcím žíhání a umělém stárnutí
T4 = po rozpouštěcím žíhání a přirozeném stárnutí k dosažení dostatečně stabilního stavu.
FeCr C010 (26 120) dle ČSN 42 2245 Ferochrom nízkouhlíkatý. Vyrábí se drcený a/nebo ve slitcích o max. hmotnosti 20 kg. Dodává se s obsahem Cr min. 65 %. Obsah C 0,10 %.Dodává se podle tříd kusovosti (zrnitosti) - třídy 1 až 5. Kusy ferochromu nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami. Připouštějí se jen stopy ochranných nátěrů, strusky a oxidační film.
FeCr C012 - nenormalizovaná Ferochrom nízkouhlíkatý. Vyrábí se drcený a/nebo ve slitcích o max. hmotnosti 20 kg. Dodává se s obsahem Cr min. 65 %. Obsah C 0,12 %. Dodává se podle tříd kusovosti (zrnitosti) - třídy 1 až 5. Kusy ferochromu nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami. Připouštějí se jen stopy ochranných nátěrů, strusky a oxidační film.
FeMn78P35 (25142) dle ČSN 42 2226 Feromangan vysokouhlíkatý. Používá se pro dezoxidaci a legování ocele, slitin, litiny a také na obal svařovacích elektrod. Dodává se podle tříd kusovosti (třídy 1 - 5), ve tvaru drceném na kusy o hmotnosti jednotlivých kusů max. 20 kg. Povrch a lom feromanganu nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami.
FeP25 Ferofosfor. Kusovost: 10 - 250 mm.
FeSi45 (25322) dle ČSN 42 2206 Ferosilicium. Vyrábí a dodává se drcený v kusech o max. hmotnosti 25 kg nebo ve tvaru bločků o max. hmotnosti 45 kg. Dodává se podle tříd kusovosti 1-8. Povrch a lom ferosilicia nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami. Ve ferosiliciu všech značek jsou přípustné stopy ochranného nátěru kokil.
FeSi65 (25321) dle ČSN 42 2206 Ferosilicium. Vyrábí a dodává se drcený v kusech o max. hmotnosti 25 kg nebo ve tvaru bločků o max. hmotnosti 45 kg. Dodává se podle tříd kusovosti 1-8. Povrch a lom ferosilicia nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami. Ve ferosiliciu všech značek jsou přípustné stopy ochranného nátěru kokil.
FeSi75 (25333) dle ČSN 42 2206 Ferosilicium. Vyrábí a dodává se drcený v kusech o max. hmotnosti 25 kg nebo ve tvaru bločků o max. hmotnosti 45 kg. Dodává se podle tříd kusovosti 1-8. Povrch a lom ferosilicia nesmí být znečištěny pískem, struskou a jinými cizorodými látkami. Ve ferosiliciu všech značek jsou přípustné stopy ochranného nátěru kokil.
FORA 400 Obchodní značka (název) pro martenzitickou, otěruvzdornou ocel. Ocel s dobrou houževnatostí, zvýšenou tvrdostí (42,5 HRC) a vysokou mezí kluzu. Vhodná na použití tam, kde je požadována odolnost proti opotřebení kluzem a mírnými rázy. Odolnost proti opotřebení až 3x větší než u jakosti S355. Ocel je dobře tvařitelná, obrobitelná a svařitelná. Ocel není vhodná pro tváření za tepla při teplotě vyšší než 200 °C. Na zařízení pracující v lomech, stavebnictví, při zemních pracích (rypadla s rovnacím korečkem, drtiče, buldozery, síta, zásobníky), dolech (rypadla, těžní a vykládací stroje), cementárnách (korečky, drtiče, zásobníky), průmyslu železa, oceli a hutnictví (zásobníky, pouzdra, vodící a posuvné desky strojů).
GC-CuSn12 (2.1052.04) dle DIN 1705 Slitina Cu-Sn na ingoty a odlitky. Materiál s velmi dobrou odolností vůči atmosférické korozi, suchému i vlhkému SO2, různým druhům vody, včetně mořské, benzínu, freonu, propanu, topným olejům, zemnímu plynu. Neodolává vlhkému amoniaku, amonným solím, HNO3, HCl, HF, H2SO4, H2S, alkalickým hydroxidům a kyanidům. Velmi dobrá slévatelnost a zabíhavost. Svařitelnost dobrá při obloukovém svařování v ochranné atmosféře a s předehřevem do 250°C (přídavný materiál je fosforový bronz). Pájitelnost dobrá tvrdými i měkkými pájkami. Pro součásti strojů namáhané třením při malých rychlostech (do 5 m.s-1) nebo značně dynamicky zatížené při teplotách do 150°C. Na věnce ozubených kol, oběžná a rozváděcí kola a sedla ventilů čerpadel, ložisková pouzdra, pánve. Stav materiálu: kontilitá, označení GC.
GC-CuSn7ZnPb (2.1090.04) dle DIN 1705 Slitina mědi na ingoty a odlitky. Materiál s velmi dobrou odolností vůči atmosférické korozi, mořské vodě, topným a strojním olejům, benzínu, zemnímu plynu. Neodolává vlhkému amoniaku, amonným solím, chloridům a sulfátům železa, minerálním kyselinám, peroxidu vodíku, sirovodíku, alkalickým hydroxidům a kyanidům. Velmi dobrá slévatelnost a zabíhavost. Svařování se nedoporučuje. Pájitelnost výborná měkkými pájkami, při tvrdém pájení a následném ochlazování je nutno zabránit deformaci spoje. Všeobecně se používá na kluzná ložiska a vodící pouzdra. Stav materiálu: kontilitá, označení GC.
HARDOX Obchodní značka (název) pro ocel. Vhodná pro výrobu plechů tlustých otěruvzdorných s vysokou úrovní houževnatosti a tvrdosti. Použití např. pro: součásti drtičů, síta, plunžry, čepy (ložiska), řezné břity, dopravníky, korečky, korby nákladních automobilů, nože, soukolí, zuby ozubených kol, součásti demoličních strojů. Plechy jsou snadno zpracovatelné a svařitelné.
Číselné označení vyjadřuje charakteristickou tvrdost v HB.
HX260LAD Ocel legovaná, jakostní s vyšší mezí kluzu. Vhodná pro pokovování a k tváření za studena. Pro ploché výrobky - plechy a pásy. Na výrobky s ochranným pokovením určené k ohýbání za studena pro použití např. v automobilovém průmyslu. Ocel je vhodná ke svařování. Povlak o větší hmotnosti je vhodné svařovat s použitím zvláštních opatření. Výrobky z této oceli jsou vhodné také ke spojování lepením.
Kohal 240 T dle ŽK SO 00 0240 Nízkouhlíková, feriticko-perlitická ocel, dobře tvárná za tepla nebo za studena. Ocel je vhodná pro hluboké tažení a tváření za studena, pro tlusté a tenké plechy válcované za tepla a pro povrchovou úpravu žárovým pozinkováním. Vhodná ke svařování.
Kohal 280 T dle ŽK SO 000081 Nízkouhlíková, feriticko-perlitická ocel k mírnému tažení za tepla nebo za studena, pro tlusté a tenké plechy válcované za tepla. Vhodná ke svařování.
L235GA (1.0458) dle EN 10208-1 Ocel nelegovaná, jakostní. Na trubky bezešvé vyráběné tvářením za tepla a svařované trubky pro potrubí na hořlavá média. Trubky s požadavky třídy A. Používají se i na vodovodní potrubí, v naftařském a plynárenském průmyslu. Ocel je svařitelná.
Laser 250 C dle mat. listu fy RUUKKI Značková, konstrukční, jemnozrnná ocel. Pro ploché výrobky za tepla válcované, plechy tlusté a tenké, pásy ve svitcích, pro náročné konstrukce, ocel zvláště vhodná pro řezání laserem. Vhodná pro všechny běžné svařovací postupy. Konečný stav dodávky:válcováno za tepla, označení C.
Laser 355 MC Plus dle mat. listu fy SSAB Konstrukční ocel určená k laserovému a plasmovému pálení a dělení pomocí vodního paprsku. Pro za tepla válcované tlusté plechy a za tepla válcované pásy. Čistá ocel s vyváženým chemickým složením se zaručenou rovinností před i po laserovém pálení. Dovoluje pálení velmi úzkých tvarů a rychlé pálení malých otvorů. Garantovaný poloměr ohybu 0 až 1,5 násobku tloušťky a ohybové vlastnosti stejné ve všech směrech.
ONZ 42 4400 (AlMgSiMn) Slitina Al tvářená, vhodná ke svařování (předehřev na 100-180°C podle tloušťky materiálu). Má střední pevnost, zpevnit se dá buď tvářením za studena nebo tepelným zpracováním. Je dobře tvárná, má dobrou schopnost anodické oxidace. Je leštitelná a odolná vůči korozi. Používá se na konstrukce mechanicky středně namáhané, od nichž se požaduje chemická stálost, na letadla a vozidla, pro jemnou mechaniku, v potravinářském průmyslu. Stav materiálu:
.14
.62
Optim 960 QCW dle mat. listu fy Ruukki Ultra vysokopevnostní konstrukční ocel (s mezí kluzu min. 960 MPa) odolná vůči povětrnostním vlivům. Na sloupy el. vedení, ocelové konstrukce pro železnici, silnice lyžařské svahy a jiné podobné venkovní objekty, podvozky a nástavby užitkových automobilů.
Dodávaná v pásech do tl. 6,4 mm.
Q - kalení s rychlým ochlazením a temperování
C - pro tváření za studena
W - odolnost vůči povětrnostním vlivům
P235GH (1.0345) dle EN 10217-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Pro tlakové účely (nádoby a zařízení, parní kotle), se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. Svařitelná.
P235TR1 (1.0254) dle EN 10217-1 Nelegovaná jakostní ocel, pro tlakové účely. Plně uklidněná ocel se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Na svařované trubky s kruhovým příčným průřezem pro tlakové nádoby a zařízení. Na tlakové potrubní systémy pracující při normální teplotě. Význam alfanumerické značky TR1: pro jakosti bez zaručeného obsahu Al, hodnot nárazové práce a se specifickou kontrolou a zkoušením.
P245GH (1.0352) dle EN 1092-1 Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, na parní kotle, tlakové nádoby, ploché výrobky. Perlitické a martenzitické oceli se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. Na svařované součásti tlakových nádob pracujících za zvýšených teplot, výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Ocel je svařitelná.
P265GH (1.0425) dle ČSN EN 10028-2 Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, na parní kotle, tlakové nádoby, ploché výrobky. Svařitelná ocel.
P265GH (1.0425) dle EN 10273 Ocel nelegovaná, jakostní, pro tlakové nádoby. Ocel se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách. Na tyče pro tlakové nádoby válcované za tepla. Ocel je vhodná ke svařování běžně používanými postupy. S rostoucím průřezem a pevností výrobku se zvyšuje výskyt trhlin za studena.
Pb 970R (Pb99,97%) dle EN 12659 Olovo. Olovo ve tvaru bloků nebo ingotů.
QStE 380 TM (1.0978) dle SEW 092 Mikrolegovaná, jemnozrnná, jakostní ocel s nízkým obsahem uhlíku, zvláště vhodná k tváření za studena. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované např. pásy, plechy, široká ocel. Konečný stav dodávky:termomechanicky válcováno (zpevněno), označení TM.
QStE 420 TM (1.0980) dle SEW 092 Mikrolegovaná, jemnozrnná jakostní ocel s nízkým obsahem uhlíku, zvláště vhodná k tváření za studena. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované např.: pásy, plechy, široká ocel. Vhodná ke svařování. Konečný stav dodávky: termomechanicky válcováno (zpevněno), označení TM.
QStE 460 TM (1.0982) dle SEW 092 Mikrolegovaná, jemnozrnná jakostní ocel s nízkým obsahem uhlíku, zvláště vhodná k tváření za studena. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované např.: pásy, plechy, široká ocel. Vhodná ke svařování. Konečný stav dodávky:termomechanicky válcováno (zpevněno), označení TM.
QStE 500 TM (1.0984) dle SEW 092 Mikrolegovaná, jemnozrnná jakostní ocel s nízkým obsahem uhlíku a s vyšší mezí kluzu, zvláště vhodná k tváření za studena. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované např.: pásy, plechy, široká ocel. Vhodná ke svařování. Konečný stav dodávky:termomechanicky válcováno (zpevněno), označení TM.
R260 (1.0623) dle EN 13674-1
RB 500W dle ISO 6935-2 Ocel pro výrobu výztuže do betonu z nízkouhlíkové oceli. Ocel je vyráběna metodou řízeného trojfázového ochlazování, s vysokou plasticitou povrchové vrstvy a s vylepšenými mechanickými vlastnostmi. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání. Svařitelnost: dobře svařitelná.
RSt 37-2 (1.0038) dle DIN 1652-2 a 17100 Nelegovaná konstrukční ocel, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
S-Pb50Sn50Sb dle EN 29453 Měkká pájka. Slitina cín-olovo-antimon. Dodává se v jednom za tvarů: ingot, tyč, tyčinka nebo deska, drát, peleta, přetvarovaný výrobek a/nebo prášek (zrno). Teplota tavení nebo solidus / likvidus = 183 až 216 °C (teploty jsou informativní a nejsou technickými požadavky na slitiny).
S-Pb60Sn40 dle EN ISO 9453 Měkká pájka. Slitina cín-olovo. Dodává se v jednom za tvarů: ingot, tyč, tyčinka nebo deska, drát, peleta, přetvarovaný výrobek a/nebo prášek (zrno). Teplota tavení nebo solidus / likvidus = 183 až 235 °C (teploty jsou informativní a nejsou technickými požadavky na slitiny).
S-Sn18Pb82 dle PN 681-219 Měkká pájka. Slitina Sn - Pb. Dodává se v jednom z tvarů: lité tyče, pelety. Teplota tavení (solidus / likvidus): 183 / 270 °C.
S-Sn60Pb40 dle EN ISO 9453 s tavidlem 1.1.3.B dle EN 29454-1 Měkká pájka. Slitina cín-olovo. Dodává se v jednom za tvarů: ingot, tyč, tyčinka nebo deska, drát, peleta, přetvarovaný výrobek a/nebo prášek (zrno). Teplota tavení nebo solidus / likvidus = 183 až 190 °C (teploty jsou informativní a nejsou technickými požadavky na slitiny).
S-Sn60Pb40Sb dle EN ISO 9453 Měkká pájka. Slitina cín-olovo-antimon. Dodává se v jednom za tvarů: ingot, tyč, tyčinka nebo deska, drát, peleta, přetvarovaný výrobek a/nebo prášek (zrno). Teplota tavení nebo solidus / likvidus = 183 až 190 °C (teploty jsou informativní a nejsou technickými požadavky na slitiny).
S-Sn90Pb10 dle PN 681-225 Měkká pájka. Slitina Sn - Pb. Dodává se v jednom z tvarů: lité tyče, dráty. Teplota tavení (solidus / likvidus): 183 / 213 °C.
S-Sn96Ag4 dle EN ISO 9453 Měkká pájka. Slitina Sn-Ag. Slitina odolává atmosférické korozi, vodě a mléku. Mírně je napadána mořskou vodou a kyselinou octovou. Neodolává silným anorganickým kyselinám, HF, chloru a jodu. Ve srovnání s pájkami Sn-Cu má větší odolnost proti korozi. Na pájené spoje součástí zařízení v potravinářském průmyslu a elektrotechnických výrobků. Přísada stříbra zvyšuje odolnost proti korozi, únavě a creepu.
S-Sn97Cu3 dle EN ISO 9453 Měkká pájka. Slitina Sn-Cu. Slitina odolává atmosférické korozi, destilované vodě, motorovým palivů a mléku. Mírně je napadána mořskou vodou a kyselinou octovou. Neodolává silným anorganickým kyselinám, flurovodíku, chloru a jodu. Na pájené spoje součástí zařízení v potravinářském průmyslu a v elektrotechnice.
S-Sn99,75 dle PN 681-305 Měkká pájka. Slitina Sn - Pb. Dodává se v jednom z tvarů: lité tyče, bloky, zrna. Teplota tavení 232 °C, doporučená pracovní teplota 270 °C až 300 °C.
S185 (1.0035) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční ocel. Na součásti, které se nedimenzují podle pevnostních výpočtů a nemají nosné svary.
S195T (1.0026) dle EN 10255+A1 Ocel nelegovaná, jakostní. Na kruhové trubky bezešvé nebo podélně svařované. Pro trubky k přepravě kapalin, ohýbané za studena, ke svařování a řezání závitů. Ocel je svařitelná.
S235J0 (1.0114) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční ocel, na svařované konstrukce a strojní součásti, staticky i dynamicky namáhané. Vhodná ke svařování.
S235J2 (1.0117) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla v tloušťkách do 400 mm včetně, se zaručenou hodnotou nárazové práce pří -20 °C. Ocel není určena k tepelnému zpracování, krom výrobků dodávaných ve stavu +N, které mohou být následně po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Svařitelnost: ocel je vhodná ke svařování (s rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí pevností se mohou vyskytnout trhliny za studena).
Konečný stav dodávky:
normalizačně válcováno, označení +N (ekvivalentní stavu po normalizačním žíhání)
termomechanicky válcováno, označení +M
válcováno (bez zvláštního tepelného zpracování nebo válcování), označení +AR.
S235J2G3 (1.0116) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Na ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované, na ocelové konstrukce. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích staticky i dynamicky namáhaných, pracujících za normálních i snížených teplot do - 20 °C. Vhodná ke svařování.
S235JR (1.0037) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční ocel, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla v tloušťkách do 250 mm včetně, se zaručenou hodnotou nárazové práce pří +20 °C. Ocel není určena k tepelnému zpracování, krom výrobků dodávaných ve stavu +N, které mohou být následně po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Svařitelnost: ocel je vhodná ke svařování (s rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí pevností se mohou vyskytnout trhliny za studena).
Konečný stav dodávky:
normalizačně válcováno, označení +N (ekvivalentní stavu po normalizačním žíhání)
termomechanicky válcováno, označení +M
válcováno (bez zvláštního tepelného zpracování nebo válcování), označení +AR.
S235JR (1.0138) dle EN 10277-2 Nelegovaná konstrukční ocel, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
S235JR+SH dle EN 10277-2 Nelegovaná konstrukční ocel, pro všeobecné použití. Na svařované, nýtované a šroubované konstrukce s částmi tvářenými za studena, staticky i mírně dynamicky namáhané.
Konečný stav dodávky: loupaný +SH
S235JRC (1.0122) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla v tloušťkách do 250 mm včetně, se zaručenou hodnotou nárazové práce pří +20 °C. Ocel není určena k tepelnému zpracování, krom výrobků dodávaných ve stavu +N, které mohou být následně po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Svařitelnost: ocel je vhodná ke svařování (s rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí pevností se mohou vyskytnout trhliny za studena).
Konečný stav dodávky:
C - vhodné pro ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování, profilování a tažení za studena.
S235JRG1 (1.0036) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční ocel, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
S235JRG2 (1.0038) dle EN 10025+A1 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování. Konečný stav dodávky:normalizačně válcovaný, označení +N (ekvivalentní stavu po normalizačním žíhání).
S235JRG2C (1.0122) dle EN 10277-2 Nelegovaná konstrukční ocel, pro všeobecné použití. Na svařované, nýtované a šroubované konstrukce s částmi tvářenými za studena, staticky i dynamicky namáhané. Vhodná k tváření za studena a svařování všemi svařovacími postupy. Konečný stav dodávky: tažené, označení +C.
S235JRH (1.0039) dle EN 10210-1 Nelegovaná ocel obvyklých jakostí, svařitelná, vhodná na výrobu dutých profilů bezešvých nebo svařovaných. Použití: Na ocelové konstrukce z dutých profilů.
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1 a 10305-3 Nelegovaná ocel obvyklých jakostí pro ocelové konstrukce. Na svařované duté profily.
S275J0H (1.0149) dle EN 10219-1 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro výrobky na ocelové konstrukce - svařované duté profily vyráběné za studena, duté profily tvářené za tepla, svařované trubky. Pro svařované ocelové konstrukce z dutých profilů se zaručenou hodnotou nárazové práce při 0 °C, na duté profily kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu, tvářené za studena bez následného tepelného zpracování. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy.
S275J2 (1.0145) dle EN 10025-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná na dlouhé a ploché výrobky za tepla válcované, na svařované trubky vyráběné za studena z ocelí obvyklých jakostí. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích vystavených dynamickému namáhání a pracujících za zvýšených i snížených teplot. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy.
S275J2G3 (1.0144) dle EN 10025+A1 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná na dlouhé a ploché výrobky za tepla válcované, na svařované trubky vyráběné za studena z ocelí obvyklých jakostí. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích vystavených dynamickému namáhání a pracujících za zvýšených i snížených teplot. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy.
S275J2H (1.0138) dle EN 10210-1 Ocel nelegovaná, jakostní. Vhodná pro výrobky na ocelové konstrukce z dutých profilů se zaručenou hodnotou nárazové práce při -20 °C. Na svařované duté profily vyráběné za studena, duté profily tvářené za tepla, svařované trubky. Duté kruhové, čtvercové a obdélníkové profily, tvářené za tepla / studena s následným tepelným zpracováním pro dosažení stavu jako při tváření za tepla. Svařitelnost: vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy.
S275JR (1.0044) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla v tloušťkách do 250 mm včetně. Ocel není určena k tepelnému zpracování, krom výrobků dodávaných ve stavu +N, které mohou být následně po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Svařitelnost: ocel je vhodná ke svařování (s rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí pevností se mohou vyskytnout trhliny za studena).
Konečný stav dodávky:
normalizačně válcováno, označení +N (ekvivalentní stavu po normalizačním žíhání)
termomechanicky válcováno, označení +M
válcováno (bez zvláštního tepelného zpracování nebo válcování), označení +AR.
S355J0 (1.0553) dle EN 10025-2 Nelegovaná jakostní ocel, pro ocelové konstrukce. Na svařované konstrukce a strojní součásti s vyšší mezí kluzu, staticky i dynamicky namáhané, na dlouhé a ploché výrobky válcované za tepla. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Vhodná ke svařování.
S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční, jakostní ocel. Předvalky, ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla, určené pro další zpracování a po dalším zpracování výrobky vyráběné z nich – o tloušťce do 400 mm včetně. Ocel není určena k tepelnému zpracování, krom výrobků dodávaných ve stavu +N, které mohou být následně po dodání tvářeny za tepla a/nebo normalizačně žíhány. Žíhání k odstranění vnitřního pnutí je dovoleno. Vhodná pro svařované konstrukce a strojní součásti s vyšší mezí kluzu, staticky i dynamicky namáhané. Ocel je vhodná ke svařování, s rostoucí tloušťkou výrobku a jeho pevností se mohou vyskytovat trhliny za studena. Ocel je vhodná pro běžné operace mechanického opracování (kvůli dobré tažnosti se mohou projevit problémy při lámání třísek a v kvalitě konečného povrchu).
Konečný stav dodávky dle EN 10025-2: normalizačně válcováno, označení +N
termomechanicky válcováno, označení +M
válcováno (bez zvláštního tepelného zpracování nebo válcování), označení +AR.
Konečný stav dodávky dle EN 10277-2: válcováno a loupáno, označení +SH.
S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1 Nelegovaná jakostní ocel, pro ocelové konstrukce. Na svařované duté profily tvářené za studena, bez následného tepelného zpracování, z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí (kruhového, čtvercového, obdélníkového průřezu). Vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy. Ocel se zaručenou hodnotou nárazové práce při teplotě do -20 °C.
S355JR (1.0045) dle EN 10025-2 Nelegovaná konstrukční ocel, na svařované, nýtované a šroubované ocelové konstrukce používané za normálních teplot.
S355MC (1.0976) dle EN 10149-2 Legovaná jakostní ocel pro tváření za studena, svařitelná, termomechanicky válcovaná s vyšší mezí kluzu. Ploché výrobky válcované za tepla.
S355ML (1.8834) dle EN 10113-3 Nelegovaná jakostní ocel, jemnozrnná, termomechanicky válcovaná, pro ocelové konstrukce. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla, na svařované konstrukce se zaručenou min. hodnotou nárazové práce do -50 °C. Vhodná ke svařování.
S355N (1.0545) dle EN 10113-2 Nelegovaná jakostní ocel, jemnozrnná, normalizačně žíhaná nebo normalizačně válcovaná, Pro ocelové konstrukce. Na ploché a dlouhé výrobky válcované za tepla, na svařované ocelové konstrukce pracující i za snížených teplot. Ocel se zaručenou minimální hodnotou nárazové práce při teplotě do -20° C. Vhodná ke svařování.
S420MC (1.0980) dle EN 10149-2 Legovaná jakostní ocel, s vyšší mezí kluzu, pro tváření za studena - ohýbání, ohraňování, obrubování a lemování za studena bez vzniku trhlin. Na ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - termomechanicky válcované oceli, součásti tvářené za studena se jmenovitou tloušťkou 1,5 - 20 mm. Svařitelná.
Konečný stav dodávky:
M termomechanicky válcováno
C k tváření za studena
S420MH (1.8847) dle EN 10219-1 Legovaná ušlechtilá svařitelná jemnozrnná ocel, vhodná na výrobu dutých profilů bezešvých nebo svařovaných. Na svařované konstrukce z dutých profilů se zaručenou hodnotou nárazové práce do -50 °C, které jsou vyrobeny tvářením za studena bez následného tepelného zpracování.
S420N (1.8902) dle EN 10025-3 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, jemnozrnná. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované. Na části svařovaných konstrukcí, které jsou silně zatíženy např. mosty, vrata plavebních komor, zásobní nádrže, zásobovací nádrže na vodu atd., určené pro práci za okolní a nízké teploty (s předepsanými hodnotami nárazové práce při teplotách do -20 °C). Ocel je svařitelná. Konečný stav dodávky: normalizačně žíhaný, označení N.
S460MC (1.0982) dle EN 10149-2 Legovaná jakostní ocel, s vyšší mezí kluzu, pro tváření za studena - ohýbání, ohraňování, obrubování a lemování. Na ploché výrobky válcované za tepla, součásti tvářené za studena se jmenovitou tloušťkou 1,5 - 20 mm. Svařitelná. Konečný stav dodávky:termomechanicky válcováno, označení MC.
S460NL (1.8903) dle EN 10025-3 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, jemnozrnná. Pro ploché a dlouhé výrobky za tepla válcované. Na části svařovaných konstrukcí, které jsou silně zatíženy např. mosty, vrata plavebních komor, zásobní nádrže, zásobovací nádrže na vodu atd., určené pro práci za okolní a nízké teploty (s předepsanými hodnotami nárazové práce při teplotách do -50°C). Ocel je svařitelná. Konečný stav dodávky: normalizačně žíhaný, označení N.
S500MC (1.0984) dle EN 10149-2 Legovaná jakostní ocel, s vyšší mezí kluzu, pro tváření za studena - ohýbání, ohraňování, obrubování a lemování. Na ploché výrobky válcované za tepla, součásti tvářené za studena se jmenovitou tloušťkou 1,5 - 20 mm. Svařitelná. Konečný stav dodávky: termomechanicky válcováno, označení MC.
S690Q (1.8931) dle EN 10025-6 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, s vyšší mezí kluzu. Ocel se zaručenými minimálními hodnotami nárazové práce do teploty -20 °C. Na polotovary: ploché výrobky, plechy a široká ocel za tepla válcované, dodávané v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu, v tloušťkách od 3 do 150 mm. Vhodná pro vysoce namáhané svařované konstrukce pracující za normálních teplot i nízkých teplot, např.: mosty, vrata plavebních komor, zásobníky, nádrže na vodu, budovy, jeřáby. Ploché výrobky do tloušťky 16 mm vhodné pro tváření za studena (ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování). Svařitelnost: vhodná ke svařování běžně používanými postupy, s rostoucí tloušťkou a úrovní pevnosti výrobku se mohou vyskytovat trhliny za studena. Konečný stav dodávky: zušlechtěný, označení Q.
S690QL (1.8928) dle EN 10025-6 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, s vyšší mezí kluzu. Ocel se zaručenými minimálními hodnotami nárazové práce do teploty - 40 °C. Na polotovary: ploché výrobky, plechy a široká ocel za tepla válcované, dodávané v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu, v tloušťkách od 3 do 150 mm. Vhodná pro vysoce namáhané svařované konstrukce pracující za normálních teplot i nízkých teplot, např.: mosty, vrata plavebních komor, zásobníky, nádrže na vodu, budovy, jeřáby. Ploché výrobky do tloušťky 16 mm vhodné pro tváření za studena (ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování). Svařitelnost: vhodná ke svařování běžně používanými postupy, s rostoucí tloušťkou a úrovní pevnosti výrobku se mohou vyskytovat trhliny za studena. Konečný stav dodávky: zušlechtěný, označení Q.
S690QL1 (1.8988) dle EN 10025-6 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, s vyšší mezí kluzu. Ocel se zaručenými minimálními hodnotami nárazové práce do teploty - 60 °C. Na polotovary: ploché výrobky, plechy a široká ocel za tepla válcované, dodávané v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu, v tloušťkách od 3 do 150 mm. Vhodná pro vysoce namáhané svařované konstrukce pracující za normálních teplot i nízkých teplot, např.: mosty, vrata plavebních komor, zásobníky, nádrže na vodu, budovy, jeřáby. Ploché výrobky do tloušťky 16 mm vhodné pro tváření za studena (ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování). Svařitelnost: vhodná ke svařování běžně používanými postupy, s rostoucí tloušťkou a úrovní pevnosti výrobku se mohou vyskytovat trhliny za studena. Konečný stav dodávky: zušlechtěný, označení Q.
S960QL (1.8903) dle EN 10025-6 Ocel konstrukční, legovaná, ušlechtilá, s vyšší mezí kluzu. Ocel se zaručenými minimálními hodnotami nárazové práce do teploty -40 °C. Na polotovary: ploché výrobky (plechy a široká ocel za tepla válcované), v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu v tloušťkách od 3 do 50 mm. Vhodná pro vysoce namáhané svařované konstrukce pracující za normálních teplot i nízkých teplot, např.: mosty, vrata plavebních komor, zásobníky, nádrže na vodu, budovy, jeřáby. Svařitelnost: vhodná ke svařování běžně používanými postupy. Konečný stav dodávky: zušlechtěný, označení Q.
SAEY235 Jemnozrnná mikrolegovaná ocel s vysokou mezí kluzu, vhodná pro pálení laserem, děrování a tváření za studena.
SE-Cu F25 (2.0070) dle DIN 1787 Odkysličená měď s nízkým zbytkovým obsahem fosforu a vysokou elektrickou vodivostí. Na polotovary s vysokými nároky na el. konduktivitu, vodíkovou křehkost, s vysokým stupněm tvářitelnosti, dobrou svařitelností a pájitelností. Pro elektrotechniku i pokovování plátováním.
Konečný stav dodávky: F25 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
SF-Cu (2.0090) dle DIN 1787 Měď tvářená pro všeobecné účely a pro jmenovité účely. Pro desky, plechy, pásy, kotouče pro všeobecné použití a na boilery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody, trubky bezešvé kruhové na vodu i plyn pro sanitární instalace, vytápěcí zařízení, pro elektrotechnické účely, klimatizaci a chlazení. Dobře tvařitelná. Odolnost proti atmosférické korozi výborná, neodolává amoniaku, volnému chlóru, sirným sloučeninám. Svařitelnost a pájitelnost zaručená. Konstrukční materiál pro přístroje a zařízení v chladírenském a potravinářském průmyslu.
Konečný stav dodávky: F22 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
F36 = pevnost v tahu [kg/mm2], kdy: 1 kg = 9,807 N
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
SPH235 / P235S (1.0112) dle EN 10207 Nelegovaná jakostní ocel, pro tlakové nádoby. Na svařované tlakové nádoby vystavené vnitřnímu přetlaku více než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku, které nejsou vystaveny působení plamenů. Na plechy, pásy a tyče pro jednoduché tlakové nádoby. Max. tlak nádoby je 30 bar, provozní teplota: -50 až +300 °C. Svařitelnost: svařitelná tavným svařováním.
St 12 (1.0330) dle DIN 1623-1 Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k nanášení povlaků žárovým pokovováním, elektrolyticky a k nanášení organických a jiných povlaků. Pro ploché výrobky válcované za studena, plechy, pásy. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný).
St 14 (1.0338) dle DIN 1623-1 Ocel nelegovaná, jakostní, vhodná k tváření (válcování) za studena, k nanášení povlaků žárovým pokovováním, elektrolyticky a k nanášení organických a jiných povlaků. Pro ploché výrobky válcované za studena, plechy, pásy. Vhodná ke svařování běžnými postupy - při objednávání je vhodné uvádět postup svařování (při předpokládaném svařování plamenem je tento údaj nutný).
St 33-2 (1.0035) dle DIN 17100 Nelegovaná konstrukční ocel, obvyklých jakostí, na výrobky tvářené za tepla. Tvářená ocel, široké nosiče, válcovaný drát, tyčový materiál, ploché výrobky (pás, plech, široká ocel), bezešvé a svařované čtvercové a pravoúhlé duté profily, výkovky a polotovary. Výrobky mohou být dodávány jako za tepla tvářené, tepelně nezpracované a/nebo normalizačně žíhané. Na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
St 35 (1.0308) dle DIN 2391-2 Ocel jakostní, nelegovaná. Jednoúčelová ocel, vhodná pro výrobu bezešvých nebo svařovaných trubek tažených a kalibrovaných za studena. Vhodná pro svařovaná potrubí určená k vedení médií pneumatických, hydraulických a energetických systémů. Svařitelnost: vhodná ke svařování. Konečný stav dodávky:
BK tažený za studena (tvrdý) = po konečném tažení za studena následuje tepelné zpracování,
GBK žíhaný = po konečném tažení za studena následuje žíhání v řízené atmosféře
NBK normalizačně žíhaný = po konečném tažení za studena následuje normalizační žíhání v řízené atmosféře
St 35.8 (1.0305) dle DIN 17175 Ocel žáropevná. Vhodná pro výrobu bezešvých trubek pro tlakové nádoby a zařízení se zaručenými mechanickými vlastnostmi při zvýšených teplotách do 600 °C (nejmenší hodnota meze kluzu). Pro energetická a chemická zařízení, na výrobu kotlů, potrubí. Svařitelnost: zaručená (v závislosti na rozměru polotovaru).
St 37-2 (1.0037) dle DIN 1652-2 a 17100 Nelegovaná konstrukční ocel, na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované. Vhodná ke svařování.
St 37.0 (1.0254) dle DIN 1626 / 1629 / 2609 Ocel jakostní, nelegovaná. Se zaručenými vlastnostmi při okolní a normální teplotě. Vhodná na bezešvé a svařované ocelové trubky pro tlakové účely a pro zvláštní požadavky. Na součásti konstrukcí a strojů menších tlouštěk, namáhané staticky a mírně dynamicky a tavně svařované, pro tlakové nádoby a potrubí pracující při normálních teplotách. Svařitelnost: vhodná ke svařování.
St 44-2 (1.0044) dle DIN 17100 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí, na přesné svařované trubky s různou rozměrovou přesností. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Obecně vhodná ke svařování všemi svařovacími postupy.
St 45.8 (1.0405) dle DIN 17175 Ocel žáropevná. Vhodná pro výrobu bezešvých trubek pro tlakové nádoby a zařízení se zaručenými mechanickými vlastnostmi při zvýšených teplotách do 600 °C (nejmenší hodnota meze kluzu). Pro energetická a chemická zařízení, na výrobu kotlů, potrubí. Svařitelnost: zaručená (v závislosti na rozměru polotovaru).
St 52-3 (1.0570) dle DIN 17 100 Nelegovaná jakostní ocel, pro ocelové konstrukce. Na svařované konstrukce a strojní součásti s vyšší mezí kluzu, staticky i dynamicky namáhané, na dlouhé a ploché výrobky válcované za tepla. Pro použití ve svařovaných, šroubovaných a nýtovaných konstrukcích. Vhodná ke svařování.
St 52 (1.0580) dle DIN 2391-2 Ocel nelegovaná, jakostní. Zvláště vhodná pro potrubí. Pro bezešvé trubky pro přesné použití, tažené za studena. Trubky s přesně definovanými tolerancemi rozměrů a předepsanou drsností povrchu. Pro výrobu vozidel, nábytku, všeobecné použití ve strojírenském průmyslu, na svařovaná potrubí. Svařitelnost - vhodná ke svařování.
St 60-2 (1.0060) dle DIN 1652-2 Nelegovaná konstrukční ocel obvyklých jakostí, na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, na součásti vystavené velkému měrnému tlaku, na dlouhé a ploché výrobky za tepla válcované.
St 60-2 (1.0070) dle DIN 17 100 Nelegovaná konstrukční ocel, na strojní součásti s vyšší odolností proti namáhání a opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost.
Třinec BSt 550 dle ÖNORM B 4200-7 Ocel pro výztuž do betonu. Na žebírkové tyče. Výrobky pro výztuž se dodávají jako jednotlivé tyče. Vhodná pro svařování. Dobře tvařitelná a vhodná k ohýbání.
TStE 285 (1.0488) dle DIN 17103 Jakostní ocel, jemnozrnná. Ocel se zaručenou houževnatostí do teploty -50 °C na svařované konstrukce a potrubní systémy pracující za snížených teplot, na ploché výrobky a/nebo svařované a bezešvé trubky pro tlakové nádoby a zařízení. Vhodná ke svařování.
TŽ 14 224.0 Ocel je vhodná pro výrobu značně namáhaných cementovaných součástí s vysokou pevností v jádře po kalení (ozubená kola, čepy, apod.).
Pro obrábění se doporučuje ocel ve stavu žíhaném na měkko, výkovky izotermicky žíhané anebo normalizačně žíhané a popouštěné.
X120Mn12 (1.3401) - nenormalizovaná Ocel legovaná, austenitická. Odolná proti otěru a opotřebení. Pro plechy, tyče ploché a kruhové. Na obklady tryskacích komor a všude tam, kde působí vysoce dynamicky veškerá abraziva. Na kladiva, kleště, ložisková pouzdra.
X210Cr12 (1.2080) dle EN ISO 4957 Ocel nástrojová. Legovaná ušlechtilá ocel, vhodná pro práci za studena - pro účely použití, kdy teplota povrchu je obecně pod 200 °C. Pro vysoce výkonné střižné a lisovací nástroje, nože strojních nůžek, plochá kovadla, protahovací trny, frézy na dřevo, tažné matrice a tažné trny, atd.
Konečný stav dodávky:
žíhaný na měkko, označení +G.
Z1 (Zn 99,995%) dle EN 1179 Primární zinek. Třída klasifikace: Z1, při jmenovitém obsahu zinku 99,995%. Dodává se ve tvaru ingotů (tvar ingotů je ponechán na uvážení výrobce, pokud není dohodnuto jinak), a/nebo bloků (s min. hmotností 30 kg). Jakost povrchu ingotů musí být taková, aby neovlivnila požadavky na chemické složení a nezhoršila konečné užití ingotů.
Z2 (Zn 99,99%) dle EN 1179 Primární zinek. Třída klasifikace: Z2, při jmenovitém obsahu zinku 99,99%. Dodává se ve tvaru ingotů (tvar ingotů je ponechán na uvážení výrobce, pokud není dohodnuto jinak), a/nebo bloků (s min. hmotností 30 kg). Jakost povrchu ingotů musí být taková, aby neovlivnila požadavky na chemické složení a nezhoršila konečné užití ingotů.
ZF 7B - 18MnCrB5 (1.7168) Ocel legovaná, ušlechtilá, konstrukční, speciální. Jakost není normalizována.
ZnAl15 Binární slitina (85 % Zn + 15 % Al) určená pro ochranu ocelových konstrukcí a výrobků, nanášená technologií žárového stříkání. Vhodná pro povlaky na ocelových konstrukcích a strojních zařízeních v oblastech dopravy, vodních děl a zemědělství. Vysoce efektivní slitina z hlediska úspory množství povlakového materiálu a s vysokou korozní odolností. Povlak slitiny je složen ze dvou fází, jejichž kombinace zvýhodňuje vlastnosti povlaku: fáze zinku zajišťuje katodickou ochranu a fáze hliníku zajišťuje vysokou chemickou a mechanickou odolnost. Z hlediska povlakového materiálu jde po stránce technologické o proces studený, čímž nedochází k ovlivňování struktury a vlastností základního materiálu ani k případným deformacím.
ZINACOR 850 - určený pro žárové stříkání plyny (plynovou pistolí)
ZINACOR 851 - určený pro žárové stříkání elektrickým obloukem (elektrickou pistolí) jsou jinak z hlediska technicko - ekonomických parametrů totožné.
ZnAl4 (ZL0400) dle EN 1774 Slitina zinku pro slévárenské účely. Slitina Zinku obsahující 4% Al. Dodává se ve tvaru ingotů (housek) a/nebo bloků. Tvar ingotů je ponechán na uvážení výrobce, pokud není dohodnuto jinak. Stav povrchu ingotů musí být takový, aby nedošlo k ovlivnění chemického složení a aby nebyl na závadu použití ingotů.
ZnAl4Cu1 (ZL0410) dle EN 1774 Slitina zinku pro slévárenské účely. Slitina Zinku obsahující 4% Al a 1% Cu. Dodává se ve tvaru ingotů (housek) a/nebo bloků. Tvar ingotů je ponechán na uvážení výrobce, pokud není dohodnuto jinak. Stav povrchu ingotů musí být takový, aby nedošlo k ovlivnění chemického složení a aby nebyl na závadu použití ingotů.
ZnAl4Cu3 (ZL0430) dle EN 1774 Slitina zinku pro slévárenské účely. Slitina Zinku obsahující 4% Al a 3% Cu. Dodává se ve tvaru ingotů (housek) a/nebo bloků. Tvar ingotů je ponechán na uvážení výrobce, pokud není dohodnuto jinak. Stav povrchu ingotů musí být takový, aby nedošlo k ovlivnění chemického složení a aby nebyl na závadu použití ingotů.

Copyright © 2017 Ferona a.s.