Sortiment

Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 220x120x6

Norma: ČSN EN 10219-2
Výška profilu H 220 mm
Šířka profilu B 120 mm
Tloušťka profilu T 6,0 mm
Hmotnost M 29,260 kg/m
Plocha průřezu A 38,43 cm2
Kvadratický moment průřezu Iyy 2439,12 cm4
Kvadratický moment průřezu Izz 952,40 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu iyy 7,97 cm
Poloměr kvadratického momentu průřezu izz 4,98 cm
Pružný modul průřezu Welyy 221,74 cm3
Pružný modul průřezu Welzz 158,73 cm3
Plastický modul průřezu Wplyy 273,78 cm3
Plastický modul průřezu Wplzz 180,01 cm3
Polární moment průřezu It 2221,88 cm4
Polární modul průřezu Ct 271,11 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,659 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t   33,10 m
Mezní úchylka H   ±0,8 % mm
Mezní úchylka B   ±0,8 %
Mezní úchylka T   ±0,5 mm
Vydutost strany x1 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Vypuklost strany x2 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Kolmost stran   90° ±1°
Tvar vnějšího zaoblení C1, C2 2,0T až 3,0T
Zkroucení V 2 mm plus 0,5 mm/m délky
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky   max. 3 mm/m

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 5N0277S
Značka oceli / materiál S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10219-1
Minimální množství 175,560 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.