Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 40x20

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   50
Tloušťka příruby t 6 mm
Šířka průřezu b 20 mm
Výška průřezu h 40 mm
Tloušťka stojiny s 5 mm
Hmotnost   2,87 kg/m
Plocha průřezu F 3,66 cm2
Plocha povrchu U 0,142 m2/m
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1,14 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 0,67 cm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 1,01 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 7,58 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 5 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 3,79 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,44 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,56 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 0,86 cm3
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx - cm
Poloměr zaoblení příruby r2 2,5 mm
Číslo položky 1F0592I
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 17,220 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.