Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 50x25

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   50
Tloušťka stojiny s 5 mm
Šířka průřezu b 25 mm
Výška průřezu h 50 mm
Tloušťka příruby t 6 mm
Plocha průřezu F 4,92 cm2
Plocha povrchu U 0,181 m2/m
Hmotnost   3,86 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 6,73 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,85 cm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx - cm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 2,49 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 1,34 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,71 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 1,48 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 16,8 cm4
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 0,81 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 6 mm
Číslo položky 1F0281K
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 23,160 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.