Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 30

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   30
Šířka průřezu b 33 mm
Výška průřezu h 30 mm
Tloušťka příruby t 7 mm
Tloušťka stojiny s 5 mm
Hmotnost   4,27 kg/m
Plocha průřezu F 5,44 cm2
Plocha povrchu U 0,174 m2/m
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Sklon   8 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 5,33 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 6,39 cm4
Rameno vnitřních sil sx - cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 4,26 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,08 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,99 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 2,68 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,31 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 7 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,5 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 2,22 cm
Číslo položky 1F1165I
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 25,620 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.