Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 70

Norma: ČSN EN 10055
Označení T   70
Šířka příruby b 70 mm
Výška stojiny h 70 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 8 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 8 mm
Příčný průřez   10,60 cm2
Hmotnost   8,32 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,75 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   ±0,75 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 22,1 cm4
Poloměr zaoblení příruby r1 4,0 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 2,05 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Ix/Vx 8,79 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Iy/Vy 6,32 cm3
Poloha těžiště   1,94 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,44 cm
Poloměr zaoblení stojiny r2 2 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 44,5 cm4

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1571D
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 49,920 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.