Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 60

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   60
Tloušťka stojiny s 6 mm
Šířka průřezu b 30 mm
Výška průřezu h 60 mm
Tloušťka příruby t 6 mm
Plocha průřezu F 6,46 cm2
Hmotnost   5,07 kg/m
Plocha povrchu U 0,215 m2/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Sklon   8 %
Poloměr vnitřního zaoblení r1 6 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 1,50 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 4,51 cm4
Poloměr zaoblení příruby r2 3 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 10,5 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 2,21 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,84 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 2,16 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 31,6 cm4
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 0,91 cm
Číslo položky 1B0124T
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 30,420 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.