Sortiment

Profil UPE válcovaný za tepla, EN 10365 // UPE 160

Norma: ČSN EN 10365
Označení UPE   160
Šířka příruby b 70 mm
Výška průřezu h 160 mm
Tloušťka příruby t 9,5 mm
Tloušťka stojiny s 5,5 mm
Plocha povrchu U 0,579 m2/m
Hmotnost G 17,0 kg/m
Plocha průřezu A 21,7 cm2
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   ±1,0 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 4,76 cm
Vzdálenost těžiště od vnějších hran ramen ey 2,27 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Jy 107 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 22,6 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 66 cm3
Rameno vnitřních sil sx 13,9 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Jx 911 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 114 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 6,48 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,22 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0834Q
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 102 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F1156Z
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 102 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.