Sortiment

Profil UE válcovaný za tepla, GOST 8240-89 // UE 80

Norma: GOST 8240-89
Označení UE   80
Šířka průřezu b 40 mm
Výška průřezu h 80 mm
Tloušťka stojiny t1 4,5 mm
Tloušťka příruby t2 7,4 mm
Plocha průřezu F 8,98 cm2
Hmotnost G 7,05 kg/m
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Mezní úchylka t2   -0,06 t2
Mezní úchylka hmotnosti   ±5 %
Rameno vnitřních sil sx 6,70 cm
Poloměr zaoblení příruby r 2,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 13,3 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,31 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Jx 89,4 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 22,4 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 3,16 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,19 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Jy 12,8 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 4,75 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení R 6,5 mm
Číslo položky 1F0087Y
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 42,300 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.