Sortiment

Svařovací elektroda OK 48.00 VacPac // rozměr 2,0x300

Norma: ASME SFA/AWS A 5.1
Obdobné normy: ČSN EN 499
Průměr   2,0 mm
Délka   300 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.1: E 7018; EN 499: E 42 4 B 42 H 10; EN 499: E 42 4 B 42 H 5 (VacPac)
Obal   bazický
Použití
Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.
Teplota přesušení   100°C/1h + 350°C/2h
Svařovací proud   stejnosměrný proud, zapojení na + pól, DC+
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,06 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,50 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,20 %
Podmínky   EN
Stav   TZ 0
Dolní mez kluzu v tahu ReL 445 MPa
Pevnost v tahu Rm 540 MPa
Tažnost A5 29 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -20°C) KV 140 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -40°C) KV 70 J
Proud   50 – 80 A
Napětí   24 V
Označení výrobce   48002020K0A
Číslo položky 810364B
Minimální množství 5,400 kg / 415,385 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.