Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 650

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   650
Tloušťka stojiny s 13,5 mm
Tloušťka příruby t 26,0 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 640 mm
Plocha průřezu F 242 cm2
Hmotnost G 190 kg/m
Plocha povrchu U 2,41 m2/m
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 11720 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 3070 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 175200 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 5470 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 26,9 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 6,97 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 782 cm3
Rameno vnitřních sil sx 57,1 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1G0137W
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1140 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0332I
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1140 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.