Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 400

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   400
Šířka průřezu b 155 mm
Výška průřezu h 400 mm
Tloušťka příruby t 21,6 mm
Tloušťka stojiny s 14,4 mm
Plocha průřezu   118 cm2
Plocha povrchu U 1,33 m2/m
Hmotnost   92,4 kg/m
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±3,0 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1160 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 149 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 857 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 29210 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 14,4 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,13 cm
Rameno vnitřních sil sx 34,1 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 8,6 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1460 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 15,7 cm
Číslo položky 1F0611B
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 554,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.