Kategorie

Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 400

Norma: DIN 1025-1
Označení I   400
Šířka průřezu b 155 mm
Výška průřezu h 400 mm
Tloušťka příruby t 21,6 mm
Tloušťka stojiny s 14,4 mm
Plocha povrchu U 1,33 m2/m
Hmotnost   92,4 kg/m
Plocha průřezu   118 cm2
Mezní úchylka b   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 14,4 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 8,6 mm
Sklon   14 %
Rameno vnitřních sil sx 34,1 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1460 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 15,7 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,13 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 149 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 29210 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1160 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 857 cm3

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0611B
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 554,400 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.