Sortiment

Profil IPE válcovaný za tepla, EN 10365 // IPE 600

Norma: ČSN EN 10365
Označení IPE   600
Šířka příruby b 220 mm
Výška průřezu h 600 mm
Tloušťka příruby t 19,0 mm
Tloušťka stojiny s 12,0 mm
Plocha povrchu U 2,01 m2/m
Hmotnost G 122 kg/m
Plocha průřezu F 156 cm2
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 3390 cm4
Rameno vnitřních sil sx 52,4 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r 24 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 3070 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 24,3 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 4,66 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 308 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 1760 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 92080 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1F0261Q
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 732 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0410I
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 732 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.