Sortiment

Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 250x100x5

Norma: ČSN EN 10219-2
Výška profilu H 250 mm
Šířka profilu B 100 mm
Tloušťka profilu T 5,0 mm
Hmotnost M 25,403 kg/m
Plocha průřezu A 33,36 cm2
Kvadratický moment průřezu Iyy 2553,76 cm4
Kvadratický moment průřezu Izz 609,85 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu iyy 8,75 cm
Poloměr kvadratického momentu průřezu izz 4,28 cm
Pružný modul průřezu Welyy 204,30 cm3
Pružný modul průřezu Welzz 121,97 cm3
Plastický modul průřezu Wplyy 258,51 cm3
Plastický modul průřezu Wplzz 135,84 cm3
Polární moment průřezu It 1620,11 cm4
Polární modul průřezu Ct 217,08 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,683 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t   38,19 m
Mezní úchylka H   ±0,6 % mm
Mezní úchylka B   ±0,8 %
Mezní úchylka T   ±10 %
Vydutost strany x1 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Vypuklost strany x2 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Kolmost stran   90° ±1°
Tvar vnějšího zaoblení C1, C2 1,6T až 2,4T
Zkroucení V 2 mm plus 0,5 mm/m délky
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky   max. 3 mm/m
Provenience   Polsko

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 5R0635J
Značka oceli / materiál S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10219-1
Minimální množství 152,418 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.