Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 450

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   450
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 450 mm
Tloušťka příruby t 26,0 mm
Tloušťka stojiny s 14,0 mm
Plocha povrchu U 2,03 m2/m
Hmotnost G 171 kg/m
Plocha průřezu F 218 cm2
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 3550 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 19,1 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,33 cm
Rameno vnitřních sil sx 40,1 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 11720 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 79890 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 781 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 1990 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Číslo položky 1G0979B
Značka oceli / materiál S235JR -24m (1.0038) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1026 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.