Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 360

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   360
Tloušťka stojiny s 10,0 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 350 mm
Tloušťka příruby t 17,5 mm
Plocha průřezu F 143 cm2
Hmotnost G 112 kg/m
Plocha povrchu U 1,83 m2/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 526 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1040 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 7890 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 33090 cm4
Rameno vnitřních sil sx 31,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1890 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 15,2 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,43 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1G0094H
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 672 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0351B
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 672 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.