Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 220

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   220
Šířka průřezu b 98 mm
Výška průřezu h 220 mm
Tloušťka příruby t 12,2 mm
Tloušťka stojiny s 8,1 mm
Plocha povrchu U 0,775 m2/m
Hmotnost   31,1 kg/m
Plocha průřezu   39,5 cm2
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka s   +0,7 mm
-1,5 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 4,9 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 8,1 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,02 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 3060 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 162 cm4
Sklon   14 %
Rameno vnitřních sil sx 18,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 278 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 8,80 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 162 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 33,1 cm3
Číslo položky 1F0270Z
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 186,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.