Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 600

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   600
Tloušťka stojiny s 15,5 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 600 mm
Tloušťka příruby t 30,0 mm
Plocha průřezu F 270 cm2
Hmotnost G 212 kg/m
Plocha povrchu U 2,32 m2/m
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 902 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 13530 cm4
Rameno vnitřních sil sx 53,2 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 3210 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 171000 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 25,2 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,08 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 5700 cm3
Číslo položky 1G0074N
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1272 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.