Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 120

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   120
Šířka příruby b 120 mm
Výška průřezu h 120 mm
Tloušťka příruby t 11,0 mm
Tloušťka stojiny s 6,5 mm
Plocha povrchu U 0,686 m2/m
Plocha průřezu F 34 cm2
Hmotnost G 26,7 kg/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 10,5 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 144 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 5,04 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,06 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 318 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 864 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 52,9 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 82,6 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0097K
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 160,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0355F
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 160,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.