Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 120

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   120
Šířka průřezu b 55 mm
Výška průřezu h 120 mm
Tloušťka příruby t 9 mm
Tloušťka stojiny s 7 mm
Plocha povrchu U 0,434 m2/m
Plocha průřezu F 17,0 cm2
Hmotnost   13,40 kg/m
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 11,1 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 9 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 36,3 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,60 cm
Sklon   8 %
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 3,03 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 43,2 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 364 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 60,7 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 4,62 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,59 cm
Rameno vnitřních sil sx 10,0 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 4,5 mm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0294X
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 80,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0523R
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 80,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0660Y
Značka oceli / materiál S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 80,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.