Sortiment

Profil UPE válcovaný za tepla, EN 10365 // UPE 180

Norma: ČSN EN 10365
Označení UPE   180
Šířka příruby b 75 mm
Výška průřezu h 180 mm
Tloušťka příruby t 10,5 mm
Tloušťka stojiny s 5,5 mm
Plocha průřezu A 25,1 cm2
Hmotnost G 19,7 kg/m
Plocha povrchu U 0,639 m2/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   ±1,0 mm
Vzdálenost těžiště od vnějších hran ramen ey 2,47 cm
Rameno vnitřních sil sx 15,7 cm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 5,19 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 86,5 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Jx 1350 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 150 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 7,34 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,39 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Jy 144 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 28,6 cm3
Číslo položky 1F0097I
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 118,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.