Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 65

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   65
Tloušťka stojiny s 5,5 mm
Šířka průřezu b 42 mm
Výška průřezu h 65 mm
Tloušťka příruby t 7,5 mm
Hmotnost   7,09 kg/m
Plocha průřezu F 9,03 cm2
Plocha povrchu U 0,273 m2/m
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 14,1 cm4
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx - cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 57,5 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 7,5 mm
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,42 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 17,7 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 2,52 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,25 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 5,07 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 2,60 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 4 mm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0622M
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 42,540 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0520O
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 42,540 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.