Sortiment

Svařovací elektroda OK 73.08 // rozměr 2,5x350

Norma: ASME SFA/AWS A 5.5
Obdobné normy: ČSN EN 499
Průměr   2,5 mm
Délka   350 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.5: E 8018-G; EN 499: E 46 5 Z B 32
Obal   bazický
Použití
Nízkolegovaná bazická elektroda poskytující svarový kov legovaný Ni a Cu s velmi dobrou korozní odolností proti mořské vodě, kouřovým plynům a spalinám. Je určena pro svařování ocelí odolávajících povětrnostním vlivům a pro svařování trupů lodí. Svarový kov má velmi vysoké hodnoty mechanických vlastností. Elektroda je vhodná i pro svařování vnějšího plátování ledoborců a jiných lodí, kde ochranný nátěr v důsledku vnějších podmínek nevydrží.
Teplota přesušení   300 - 250°C/2h
Svařovací proud   buď stejnosměrný proud a zapojení na + pól nebo střídavý proud
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,06 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,40 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,10 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Ni   0,70 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cu   0,40 %
Podmínky   EN
Stav   TZ 0
Pevnost v tahu Rm 590 MPa
Dolní mez kluzu v tahu Rp0,2 500 MPa
Tažnost A5 27 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -20°C) KV 160 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -40°C) KV 130 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -50°C) KV 70 J
Proud   80 – 115 A
Napětí   21 V
Výkon navaření   0,90 kg/h
Označení výrobce   73082531K0A
Číslo položky 820451L
Minimální množství 6,300 kg / 342,391 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.