Kategorie

Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056 // L 50x50x5

Norma: ČSN EN 10056
Šířka ramene a 50 mm
Tloušťka ramen t 5 mm
Hmotnost   3,77 kg/m
Plocha průřezu   4,80 cm2
Mezní úchylka t   ±0,50 mm
Mezní úchylka a   ±1,0 mm
Tolerance kolmosti   1,0 mm
Tolerance přímosti q   6 mm na 1500 mm, celkově 0,4 % L
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x rx 1,51 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y ry 1,51 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 11,0 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 11,0 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení rvnitřního zaoblení 7 mm
Vzdálenost osy cx = cy 1,40 cm
Vzdálenost osy cu 3,54 cm
Vzdálenost osy cv 1,99 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Zx 3,05 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Zy 3,05 cm3
Průřezový modul k ose ohybu v Zv 2,29 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu u Iu 17,4 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu v Iv 4,55 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu u ru 1,90 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu v rv 0,973 cm

Přílohy

Další vyobrazení

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1H0830Q
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 22,620 kg / 6 m

Číslo položky 1H0931N
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 22,620 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.