Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 300

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   300
Tloušťka stojiny s 8,5 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 290 mm
Tloušťka příruby t 14,0 mm
Plocha průřezu F 112 cm2
Hmotnost G 88,3 kg/m
Plocha povrchu U 1,72 m2/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 26,4 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1260 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 12,7 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,49 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 421 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 692 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 6310 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 18260 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1G0091E
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 529,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0348Y
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 529,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.