Sortiment

Profil IPE válcovaný za tepla, EN 10365 // IPE 450

Norma: ČSN EN 10365
Označení IPE   450
Tloušťka stojiny s 9,4 mm
Šířka příruby b 190 mm
Výška průřezu h 450 mm
Tloušťka příruby t 14,6 mm
Plocha průřezu F 98,8 cm2
Hmotnost G 77,6 kg/m
Plocha povrchu U 1,61 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r 21 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1680 cm4
Rameno vnitřních sil sx 39,7 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 4,12 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 176 cm3
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1500 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 18,5 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 33740 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 851 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0257M
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 465,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0509D
Značka oceli / materiál S355J2 -24m (1.0577) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 465,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.