Sortiment

Profil UPE válcovaný za tepla, EN 10365 // UPE 240

Norma: ČSN EN 10365
Označení UPE   240
Šířka příruby b 90 mm
Výška průřezu h 240 mm
Tloušťka příruby t 12,5 mm
Tloušťka stojiny s 7 mm
Plocha povrchu U 0,813 m2/m
Hmotnost G 30,2 kg/m
Plocha průřezu A 38,5 cm2
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   ±1,0 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 5,91 cm
Vzdálenost těžiště od vnějších hran ramen ey 2,79 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 15 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Jy 311 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 50,1 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 173 cm3
Rameno vnitřních sil sx 20,8 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Jx 3600 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 300 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 9,67 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,84 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0655T
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 181,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F1107C
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 181,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.