Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 340

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   340
Tloušťka stojiny s 12,0 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 340 mm
Tloušťka příruby t 21,5 mm
Plocha průřezu F 171 cm2
Hmotnost G 134 kg/m
Plocha povrchu U 1,81 m2/m
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 30,4 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,53 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 646 cm3
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2160 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 14,6 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 36660 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 1200 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 9690 cm4
Číslo položky 1G0106R
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 804 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.