Sortiment

Drát pro svařování v ochranné atmosféře metodou MIG/MAG OK AUTROD 12.64 poměděný, cívka 15 kg přesně vinutá // průměr 0,8

Norma: ASME SFA/AWS A 5.18
Obdobné normy: ČSN EN ISO 14341
Průměr   0,8 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6; EN ISO 14341: G4Si1
Ochranný plyn   EN ISO 14175: M21, C1
Použití
Pro svařování nízkolegovaných jemnozrnných ocelí pro výrobu tlakových nádob apod. Vyšší obsah Si a Mn zvyšuje mez kluzu v porovnání s OK Autrod 12.51. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mimo ni. Drát je dodáván i ve velkokapacitním balení MARATHON PAC (platí pro průměr 0,8, 1,0 a 1,2 mm).
Klasifikace svarového kovu   EN ISO 14341: G 42 2 C G4Si1, G 46 3 M G4Si1
Svařovací proud   stejnosměrný proud, zapojení na + pól, DC+
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), svislá dolů (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,10 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   1,00 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,70 %
Proud   60 – 185 A
Napětí   18 – 24 V
Rychlost podávání   3,2 – 10,0 m/min
Výkon svařování   0,8 – 2,5 kg/h
Balení   na cívce 15 kg přesně vinutý
Označení výrobce   1264087700
Číslo položky 8B0264W
Minimální množství 15 kg
kg
Cena bez DPH
-- Kč / kg

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.