Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 40

Norma: ČSN EN 10055
Obdobné normy: ČSN 42 5580
Označení T   40
Výška stojiny h 40 mm
Šířka příruby b 40 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 5 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 5 mm
Hmotnost   2,96 kg/m
Příčný průřez   3,77 cm2
Mezní úchylka b   ±1,0 mm
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 2,58 cm4
Poloměr zaoblení příruby r1 2,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 5,28 cm4
Poloměr zaoblení stojiny r2 1 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Ix/Vx 1,84 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Iy/Vy 1,29 cm3
Poloha těžiště   1,12 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,83 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,18 cm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1122X
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
ČSN 42 0135
Minimální množství 17,760 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.