Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 100

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   100
Tloušťka stojiny s 6,0 mm
Šířka příruby b 100 mm
Výška průřezu h 100 mm
Tloušťka příruby t 10,0 mm
Plocha průřezu F 26 cm2
Hmotnost G 20,4 kg/m
Plocha povrchu U 0,567 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-1 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 8,63 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,53 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 33,5 cm3
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 89,9 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 167 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 4,16 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 450 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 52,1 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0096J
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 122,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0354E
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 122,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.