Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 450

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   450
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 440 mm
Tloušťka příruby t 21,0 mm
Tloušťka stojiny s 11,5 mm
Plocha povrchu U 2,01 m2/m
Plocha průřezu F 178 cm2
Hmotnost G 140 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 9470 cm4
Rameno vnitřních sil sx 39,6 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 63720 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 631 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 1610 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2900 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 18,9 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,29 cm
Číslo položky 1G0111W
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 840 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.