Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 260

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   260
Šířka průřezu b 113 mm
Výška průřezu h 260 mm
Tloušťka příruby t 14,1 mm
Tloušťka stojiny s 9,4 mm
Plocha průřezu   53,3 cm2
Plocha povrchu U 0,906 m2/m
Hmotnost   41,9 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   +0,7 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 288 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 51,0 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 5740 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 9,4 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 257 cm3
Rameno vnitřních sil sx 22,3 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 5,6 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 442 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 10,4 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,32 cm
Číslo položky 1F0348Y
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 251,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.