Sortiment

Profil IPE válcovaný za tepla, EN 10365 // IPE 200

Norma: ČSN EN 10365
Označení IPE   200
Šířka příruby b 100 mm
Výška průřezu h 200 mm
Tloušťka příruby t 8,5 mm
Tloušťka stojiny s 5,6 mm
Hmotnost G 22,4 kg/m
Plocha povrchu U 0,768 m2/m
Plocha průřezu F 28,5 cm2
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 17,6 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r 12 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 194 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 8,26 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,24 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 142 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1940 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 28,5 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 110 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0617H
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 134,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0618I
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 134,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.