Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 600

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   600
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 590 mm
Tloušťka stojiny s 13,0 mm
Tloušťka příruby t 25,0 mm
Plocha průřezu F 226 cm2
Hmotnost G 178 kg/m
Plocha povrchu U 2,31 m2/m
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 11270 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 2680 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 4790 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 25,0 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,05 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 751 cm3
Rameno vnitřních sil sx 52,8 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 141200 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1G0118D
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1068 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0160S
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1068 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.