Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 30

Norma: ČSN EN 10055
Označení T   30
Šířka příruby b 30 mm
Výška stojiny h 30 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 4 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 4 mm
Příčný průřez   2,26 cm2
Hmotnost   1,77 kg/m
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 0,87 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1,72 cm4
Poloměr zaoblení stojiny r2 1 mm
Poloměr zaoblení příruby r1 2 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Ix/Vx 0,80 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Iy/Vy 0,58 cm3
Poloha těžiště   0,85 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,62 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 0,87 cm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1120V
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 10,620 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.