Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 200

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   200
Šířka průřezu b 90 mm
Tloušťka příruby t 11,3 mm
Výška průřezu h 200 mm
Tloušťka stojiny s 7,5 mm
Plocha povrchu U 0,709 m2/m
Plocha průřezu   33,4 cm2
Hmotnost   26,30 kg/m
Mezní úchylka s   +0,7 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 2140 cm4
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 117 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 125 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 26,0 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 7,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 214 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 8,00 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,87 cm
Rameno vnitřních sil sx 17,2 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 4,5 mm
Číslo položky 1F0271A
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 157,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.