Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 140

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   140
Výška průřezu h 140 mm
Tloušťka příruby t 8,6 mm
Šířka průřezu b 66 mm
Tloušťka stojiny s 5,7 mm
Plocha průřezu   18,2 cm2
Plocha povrchu U 0,502 m2/m
Hmotnost   14,40 kg/m
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   +0,5 mm
-1 mm
Rameno vnitřních sil sx 12,0 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,4 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 5,7 mm
Sklon   14 %
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 81,9 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 5,61 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,40 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 47,7 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 10,7 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 35,2 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 573 cm4
Číslo položky 1F0213U
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 85,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.