Sortiment

Svařovací elektroda OK 68.81 // rozměr 2,0x300

Norma: ASME SFA/AWS A 5.4
Obdobné normy: ČSN EN 1600
Průměr   2,0 mm
Délka   300 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.4: E 312-17; EN 1600: E 29 9 R 32
Obal   rutil - kyselý
Použití
Elektroda pro svařování vysokopevnostních nízkolegovaných i nelegovaných ocelí, pro opravy zušlechtěných a některých nástrojových ocelí i pro svařování austenitických ocelí s ocelemi nelegovanými. Svarový kov je odolný proti koroznímu praskání i proti tvorbě okují do teplot 1150°C. Nahrazuje elektrodu E-B 456. Interpass teplota: < 150°C.
Teplota sušení   350°C/2h
Svařovací proud   buď stejnosměrný proud a zapojení na + pól, nebo střídavý proud
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,12 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,7 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   0,8 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cr   29,0 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Ni   9,5 %
Podmínky   EN
Stav   TZ 0
Pevnost v tahu Rm 790 MPa
Smluvní mez kluzu v tahu Rp0,2 610 MPa
Tažnost A5 22 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě +20°C) KV 30 J
Proud   35 – 60 A
Napětí   22 V
Výtěžnost   125 %
Doba hoření   41 s
Podíl svarového kovu   0,64 %
(ks/kg svarového kovu)   123 ks/kg svarového kovu
Výkon navaření   0,70 kg/h
Označení výrobce   68812020L0A
Číslo položky 820179Z
Minimální množství 3,600 kg / 274,809 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.