Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 400

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   400
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 400 mm
Tloušťka příruby t 24,0 mm
Tloušťka stojiny s 13,5 mm
Plocha povrchu U 1,93 m2/m
Hmotnost G 155 kg/m
Plocha průřezu F 198 cm2
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 57680 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 10820 cm4
Rameno vnitřních sil sx 35,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2880 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 17,1 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,40 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1620 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 721 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0075O
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 930 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0363N
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 930 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.