Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 340

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   340
Tloušťka stojiny s 9,5 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 330 mm
Tloušťka příruby t 16,5 mm
Plocha povrchu U 1,79 m2/m
Plocha průřezu F 133 cm2
Hmotnost G 105 kg/m
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 7440 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 496 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 925 cm3
Rameno vnitřních sil sx 29,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1680 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 14,4 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,46 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 27690 cm4
Číslo položky 1G0093G
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 630 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.