Sortiment

Profil dutý svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 // rozměr 250x150x6

Norma: ČSN EN 10219-2
Výška profilu H 250 mm
Šířka profilu B 150 mm
Tloušťka profilu T 6,0 mm
Hmotnost M 34,729 kg/m
Plocha průřezu A 45,60 cm2
Kvadratický moment průřezu Iyy 3885,56 cm4
Kvadratický moment průřezu Izz 1768,35 cm4
Poloměr kvadratického momentu průřezu iyy 9,23 cm
Poloměr kvadratického momentu průřezu izz 6,23 cm
Pružný modul průřezu Welyy 310,84 cm3
Pružný modul průřezu Welzz 235,78 cm3
Plastický modul průřezu Wplyy 378,05 cm3
Plastický modul průřezu Wplzz 266,28 cm3
Polární moment průřezu It 3885,80 cm4
Polární modul průřezu Ct 395,65 cm3
Plocha povrchu na 1 m délky As 0,779 m2/m
Jmenovitá délka na 1 t   27,90 m
Mezní úchylka H   ±0,6 % mm
Mezní úchylka B   ±0,8 %
Mezní úchylka T   ±0,5 mm
Vydutost strany x1 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Vypuklost strany x2 nejvýše 0,8 %, nejméně 0,5 mm
Kolmost stran   90° ±1°
Tvar vnějšího zaoblení C1, C2 1,6T až 2,4T
Zkroucení V 2 mm plus 0,5 mm/m délky
Mezní úchylka přímosti na 1 m délky   max. 3 mm/m
Provenience   Polsko

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 5R0561O
Značka oceli / materiál S355J2H (1.0576) dle EN 10219-1
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10219-1
Minimální množství 208,374 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.