Sortiment

Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056 // L 20x20x3

Norma: ČSN EN 10056
Šířka ramene a 20 mm
Tloušťka ramen t 3 mm
Plocha průřezu   1,12 cm2
Hmotnost   0,883 kg/m
Tolerance kolmosti   1,0 mm
Mezní úchylka a   ±1,0 mm
Mezní úchylka t   ±0,50 mm
Tolerance přímosti q   6 mm na 1500 mm, celkově 0,4 % L
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x rx 0,590 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y ry 0,590 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 0,392 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 0,392 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení rvnitřního zaoblení 3,5 mm
Vzdálenost osy cx = cy 0,598 cm
Vzdálenost osy cu 1,41 cm
Vzdálenost osy cv 0,846 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Zx 0,279 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Zy 0,279 cm3
Průřezový modul k ose ohybu v Zv 0,195 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu u Iu 0,618 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu v Iv 0,165 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu u ru 0,742 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu v rv 0,383 cm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1015U
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 5,298 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.