Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 160

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   160
Šířka příruby b 160 mm
Výška průřezu h 152 mm
Tloušťka příruby t 9,0 mm
Tloušťka stojiny s 6,0 mm
Plocha povrchu U 0,906 m2/m
Plocha průřezu F 38,8 cm2
Hmotnost G 30,4 kg/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 616 cm4
Rameno vnitřních sil sx 13,6 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1670 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 123 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 15 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 220 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 6,57 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,98 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 76,9 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0076P
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 182,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0268W
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 182,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.