Sortiment

Profil I válcovaný za tepla,EN 10365 // I 450

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   450
Šířka průřezu b 170 mm
Výška průřezu h 450 mm
Tloušťka příruby t 24,3 mm
Tloušťka stojiny s 16,2 mm
Plocha průřezu   147 cm2
Plocha povrchu U 1,48 m2/m
Hmotnost   115 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   ±4,0 mm
Mezní úchylka b   ±3,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1730 cm4
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 45850 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 203 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 16,2 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1200 cm3
Rameno vnitřních sil sx 38,3 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 9,7 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2040 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 17,7 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,43 cm
Číslo položky 1F0233O
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 690 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.