Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 200

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   200
Šířka příruby b 200 mm
Výška průřezu h 200 mm
Tloušťka příruby t 15,0 mm
Tloušťka stojiny s 9,0 mm
Hmotnost G 61,3 kg/m
Plocha povrchu U 1,15 m2/m
Plocha průřezu F 78,1 cm2
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 17,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 570 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 8,54 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 5,07 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 5700 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 2000 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 200 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 18 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 321 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0077Q
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 367,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0369T
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 367,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.