Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 180

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   180
Šířka průřezu b 82 mm
Výška průřezu h 180 mm
Tloušťka příruby t 10,4 mm
Tloušťka stojiny s 6,9 mm
Plocha průřezu   27,9 cm2
Plocha povrchu U 0,640 m2/m
Hmotnost   21,9 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   +0,5 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 81,3 cm4
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1450 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 19,8 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 6,9 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 93,4 cm3
Rameno vnitřních sil sx 15,5 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 4,1 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 161 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 7,20 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,71 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0293W
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 131,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F1182Z
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 131,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.