Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 400

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   400
Tloušťka příruby t 19,0 mm
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 390 mm
Tloušťka stojiny s 11,0 mm
Hmotnost G 125 kg/m
Plocha povrchu U 1,91 m2/m
Plocha průřezu F 159 cm2
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 35,2 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2310 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 16,8 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,34 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 8560 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 45070 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 571 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1280 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0095I
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 750 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0352C
Značka oceli / materiál S235JR -24m (1.0038) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 750 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.